133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabının Açıklaması ve İşleyişi İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını içerir.İşleyişi…