2.Sınıf 5.ünite Testi

0

2.Sınıf 5.ünite Testi

2.Sınıf 5.ünite Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi  mektuplarımızın dağıtımının yapıldığı yerdir ?
A. postacı       
B. posta kutusu                   
C. postane
 
2. Mektupla haberleşme ,aşağıdakilerden hangisinin bulunmasıyla başlamıştır ?
A.taşıtların  B. kağıdın    C. yazının
 
3.Bir mektup aşağıda verilen gruplardan hangisinin tamamı olamazsa gideceği yere ulaşamaz ?
A. pul,posta kutusu,uçak               
B. zarf,kalem,kağıt         
C. zarf,adres,pul
 
4. Mektup zarfının sağ üst köşesine ne yapıştırıyoruz?
A. resim          B. adres           C. pul
 
5. Uzak bir yerdeki yakınımızla konuşmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanabiliriz ?
A. televizyondan                      B. radyodan                      C. telefondan
 
6. İletişim araçlarını nasıl kullanmalıyız ?
A. temiz ve doğru kullanmalıyız           
B. düzensiz kullanmalıyız               
C. arada bir kullanmalıyız
 
7. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan iletişim araçlarından biri değildir?
A. posta güvercini                  B. telefon                     C. mektup
 
8. Aşağıda verilen gruplardan hangisi kitle iletişim araçlarından oluşmaktadır ?
A. gazete,dergi,radyo,televizyon         
B. gazete,telefon,radyo,tebrik kartı  
C.telefon,televizyon,mektup
 
9. Alıcı adresi mektup zarfının neresine yazılır?
A. zarfın ön tarafına ,sağ alt köşeye   
B. zarfın ön tarafına, sol üst köşeye 
C. zarfın arka tarafına
 
10. Mektubun sağ üst köşesine aşağıdakilerden hangisi yazılır ?
A. tarih                      B. adres                                C. başlık
 
11. Aşağıdakilerden hangisi,mektup yazarken uymamız gereken kurallardan biri değildir?
A.Kağıdımız,düzgün,temiz olmalıdır. 
B.Zarfımız süslü olmalıdır. 
C.Yazımız silintisiz,temiz olmalıdır.
 
12. Aşağıdakilerden hangisiyle mektubumuzu bitirebiliriz?
A.”Merhaba ! ” sözüyle         
B. “Hoşça kalın.” sözüyle               
C. “Nasılsınız?” sözüyle
 
13.Aşağıdakilerden hangisi ,mektubun özelliklerinden biri değildir?
A. Güzel bir yazıyla yazılır.           
B. Acil durumlarda yazılır.           
C. Kapalı zarfla gönderilir.
 
14. Bir yangınla karşılaştığımız zaman aşağıdaki acil telefonlardan hangisini aramalıyız?
A. 155            B. 110           C. 112
 
15. Aşağıdakilerden hangisiyle diğerlerine göre daha hızlı iletişim sağlarız ?                                        
A. gazeteyle                             
B. belge geçerle                  
C. mektupla
 
16. Aşağıdakilerden hangisi kişisel iletişim aracıdır?
A. telefon      B. radyo          C. dergi
 
17. Radyo ve televizyonlarda  haberleri okuyanlara ne ad verilir?
A. sunucu       
B. kameraman         
C. muhabir
 
18. Aşağıdakilerden hangisi telefonun kısımlarından biri değildir?
A.teleks       B. kulaklık      C. mikrofon
 
19. Aşağıdakilerden hangisi mektup zarfının üstünde bulunmaz?
A. imza          B. adres          C. pul
 
20. Aşağıdakilerden hangisi işitsel iletişim aracıdır?
A. radyo        B. dergi        C. gazete
 
21. TRT aşağıdakilerden hangisinin kısaltılmış adıdır ?
A.  Televizyon,Radyo ve Telgraf        
B. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
C. Türkiye radyo  ve telsiz
 
22. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir ?
A. televizyon                                           B. belge geçer                            C.internet
 
23. Aşağıdaki gruplardan hangisindeki araçların tamamı , yazılı iletişim aracıdır?
A. gazete,dergi,telefon                   
B.gazete,dergi,kitap          
C. dergi,kitap,televizyon
 
24. Aşağıdaki verilenlerden hangisi, mektuplarımızı getiren görevlidir?
A. muhabir                                B.postacı                  
C. apartman kapıcısı
 
25. Aşağıdakilerden hangisi acil telefonlardan biri değildir ?
A. jandarmanın telefonu             
B. arkadaşımızın telefonu           
C. itfaiyenin telefonu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.