2.Sınıf Hayat Bilgisi Test Değerlendirmesi

0

2.Sınıf Hayat Bilgisi Test Değerlendirmesi

2.Sınıf Hayat Bilgisi Test Değerlendirmesi

1. Dünyamızı aydınlatıp ısıtan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A. Güneş                                               B. Ay                                                    C. Uydu
 
2. Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
 
A. Güneş bir gezegendir.                       B. Güneş bir ışık kaynağıdır.              C. Güneş,ısı yayar.
 
3. Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süreye ne denir ?
 
A. gündüz                                               B. hafta                                                C. ay
 
4. Aşağıdakilerden hangisi gezegendir ?
 
A. Ay                                                       B.Dünya                                               C. Güneş
 
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
 
A. Güneş ışığı mikropları öldürür.
B. Güneş ışığı ve ısısı olmadan da canlılar büyür.
C. Güneş ışığında fazla kalmak zararlıdır.
 
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 
A. Ay ; dolunay,yarım ay ve hilal biçimlerinde görülür.
B. Ay her zaman dolunay biçiminde  görünür.
C. Ay kimi zaman hilal kimi zaman da dolunay biçiminde görünür.
 
7. Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşmasına neden olur ?
 
A. Dünyanın kendi ekseni çevresinde  dönmesi.
B. Güneşin Dünya’nın çevresinde dönmesi
C. Dünya’nın Güneş’in çevresinde dönmesi.
 
8. Ay ile aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?
 
A.  Ay , ışık kaynağıdır.                  
B. Ay, sadece kendi etrafında döner.       
C. Ay, Dünya’nın uydusudur.
 
9. Dünya ,Güneş etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar ?
 
A. bir ayda
B. bir mevsimde
C. bir yılda
 
10. Aşağıdakilerden hangisi,yaz mevsiminin aylarındandır ?
 
A. temmuz                                      B. mayıs                                            C. ekim
 
11. Deprem anında bina içindeysek aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız ?
 
A. Merdivenlerden uzak durmalıyız  
B. Asansör kullanmalıyız.             
C. Pencere önünde durmalıyız.
 
12. Aşağıdakilerden hangisi,yeni bilgiler edinmenin yollarındandır ?
 
A.  koşmak                                    B. okumak                                          C. uyumak
 
13. Atatürk Samsun’a ne zaman çıktı ?
 
A. 10 Kasım 1938 ‘de                   B. 19 Mayıs 1919’da                           C. 23 Nisan 1920 ‘de
 
16. Kurtuluş Savaşı aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır ?
A. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla
B. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla
C. Mustafa Kemal’in Erzurum’a gitmesiyle
 
17. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün aşağıdakilerden hangisidir ?
A.  19 Mayıs                      B. 29 Ekim                          C. 23 Nisan
 
18. Türkiye Büyük  Millet Meclisi  niçin açıldı ?
A.  padişahın yetkilerinin arttırılması için      
B.  düşmanlarla anlaşmak için
C. egemenliğin ulusa geçmesi için
 
19. Atatürk Türkiye Büyük  Millet Meclisinin açılış  gününü kime armağan etti ?
A.  çocuklara                               B.gençlere                       C. yetişkinlere
 
14. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?
 
A. Kirli havalı yerlerde oturmak.
B. Tek başımıza yüzmeye gitmek.
C. Öğrendiğimiz bilgileri tekrarlamak.
 
15. Aşağıdakilerden hangisi tatilde yapacağımız etkinliklerden biridir ?
 
A. okula gitmek                            B. boş boş oturmak                            C. kitap okumak 
 
16.İnsanlar niçin tatil yaparlar ?
 
A. Ders çalışmak için                  
B. Çalışıp yoruldukları için                
C. Para harcamak için
 
17. Çalışarak yorulan insanlar yorgunluklarını gidermek için ne yapmalıdırlar ?
A. Daha çok ders çalışırlar.  
B. Farklı ve kolay bir işle ilgilenerek tatil yaparlar. 
C. Bol bol uyurlar.
 
18.Aşağıdakilerden hangisi yaz okullarında yapabileceğimiz etkinliklerden biri değildir ?
 
A. Okul ödevlerini yapmak.          
B. Spor etkinliklerine katılmak.         
C. Bilgisayar öğrenmek
 
19. Yıl sonunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
 
A. Okul bahçesinde oynarız.        
B. Sergi düzenleriz.                         
C. Yıl sonu eğlencesi düzenleriz.
 
20. Yıl sonunda aldığımız karne   bize neyi gösterir ?
 
A.  Yıl boyunca gösterdiğimiz başarıyı.
B.  Okulumuzun açılacağı günü
C.  Okulumuza olan sevgiyi     
 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.