2.Sınıf Hayat Bilgisi Testi

0

2.Sınıf Hayat Bilgisi Testi

Dünyamız ve Uzay ünitesi

2.Sınıf Hayat Bilgisi Testi

1. “Bir yılda……..mevsim vardır.” cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak tamamlarız?
A)12         B) 7          C)4
2. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin aylarından biri değildir?
A)nisan      B)mayıs      C)haziran
 
3. Aşağıdakilerden hangisi sonbahar mevsiminin özelliklerin­den biridir?
A)Günler kısalmaya başlar.
B)Ağaçlar çiçek açar.
C)Göçmen kuşlar yurdumuza gelir.
 
4. Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde geceleri uzun gündüzler kısadır?
A)ilkbahar       B) kış            C)yaz
 
5. Yeryüzünün kaçta kaçı sularla kaplıdır?
A)dörtte üçü B)dörtte biri        C)üçte biri
 
6. “Yeryüzündeki büyük kara parçalarını birbirinden ayıran büyük denizlere………..denir.” cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
A)akarsu     B) okyanus       C) göl
 
7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Yeryüzünde karalar denizlerden daha çok yer kaplar.
B)Karalar toprak ve kayalarla örtülüdür.
C)İnsanlar ile bitki ve hayvanların büyük bir kısmı karada yaşarlar.
 
8. “Yer kabuğunun derinliklerinde oluşan anî ve kısa süre­li sarsıntılara…………denir.” cümlesini aşağıdakilerden han­gisi ile tamamlarız?
A)gök gürültüsü  B)şimşek     C)deprem
 
9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Depremler sağlam yapılmış binalara zarar vermez.
B)Depremden sonra havalar aşırı soğuk olur.
C)Depremler can ve mal kayıplarına neden olmaz.
 
10. Deprem anında aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?
A)Deprem anında paniğe kapılmamalıyız.
B)Deprem olurken hemen balkondan atlamalıyız.
C)Deprem olurken evdeki devrilebilecek eşyalardan uzak
durmalıyız.
 
11.Aşağıdakilerden hangisi depremin yol açabileceği diğer afetlerden biri değildir?
A)sel baskınları
B)kar fırtınası
C)yangın
 
12. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A)deprem çantası hazırlamak
B)evde güvenli bir yer tespit etmek
C)her gece çadırda yatmak
 
13. Aşağıdakilerden hangisini deprem anında yaparız?
A.)Sağlam bir masanın altına sığınırız.
B)Güvenli bir kaçış yeri belirleriz.
C)Yaralananlara yardım ederiz.
14. Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?
A)para   B) radyo C) kola
15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.)Depremin ne zaman olacağını önceden bilemeyiz.
B)Depremin hangi şiddetle olacağı önceden bilinebilir.
C)Depremden önce alınacak hiçbir önlem yoktur

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.