4.sınıf Matematik Sınav Soruları

0
Matematik Problemler
 
1. 98A 6A7 doğal sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 36 ise A kaçtır?
2. DD DDD beş basamaklı bir doğal sayıdır.  Bu sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 40 ise D kaçtır?
3. BB BBB beş basamaklı bir doğal sayıdır.  Bu sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 35 ise binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır?
4. 98D 6D7 doğal sayısındaki D rakamlarının sayı değerleri çarpımı 9 olduğuna göre D kaçtır?
5. 198 201 sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı ile 901 213 sayısının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır?
6. 7B 6B5 doğal sayısı beş basamaklı bir doğal sayıdır. Sayı değerleri toplamı 22 ise “B” yerine hangi rakam yazılmalıdır?
7. Bir okuldaki öğrenci sayısı yüzler basamağında 4 bulunan dört basamaklı en küçük tek doğal sayıya eşittir. Bu okulda 689 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrenci sayısı kaçtır?
8. 9, 5, 2, 8, 4 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek beş basamaklı en büyük çift sayının birler bölüğünün sayı değerleri toplamı kaçtır?
9. A135 dört basamaklı bir doğal sayıdır. A‘ nın sayı değeri 3 artırıldığında basamak değeri 7000 oluyor. Buna göre, ilk durumda ‘’A‘’ rakamı kaçtır?
10. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.
11234 ……………               2785 …………
25111………                   196178…………
52589……..
11. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.
20 678…………..           943 990…………..
29 049………..              580 210…………
1845…………..
12. 7 – 49 – 56 – 392 – P  örüntüsünde  “P”işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Örüntünün kuralı nedir?
13. 13 – 23 – 36 – 59 – 95- o  örüntüsünde ‘’o‘’ işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Örüntünün kuralını nedir?
14. Ağabi ile kardeşin yaşları toplamı 32’dir. Büyük kardeş küçük kardeşin yaşının 3 katından 4 eksik olduğuna büyük kardeşin yaşı kaçtır?
15. Emel, gittiği mezunlar yemeğinde 24 kişilik bir arkadaş grubuyla karşılaştı. Kendisi ve arkadaşlarının her biri 250 gr tavuk, 425 gr sebzeli yemek yediler. Yemekte kaç kg kaç gr yiyecek tüketilmiştir?
16. Hangi sayının yarısının, 5 fazlası 256 eder?
17. Saatteki hızı 85 km olan otomobil, 7 saatte İzmir’e varıyor. Çıktığı yerile İzmir arasındaki uzaklığın en yakın yüzlüğe yuvarlanışı kaçtır?
18. Bir terzi aldığı kumaştan 3 gömlek, 2 pantolon, 4 tane de ceket dikti. Her birine 125cm kumaş harcadı. 262cm kumaşı arttı. Terzinin kumaşının toplam uzunluğunun en yakın yüzlüğe yuvarlanışı kaç cm olur?
19. Bir kutuda 15 bardak vardır. Bardak kutularının konulduğu kolide de 24 kutu vardır. Biz 20 koli aldık. Bu bardakların 1 800 tanesini sattık. Kaç bardak kalmıştır?
20. Onlar basamağı 9 en küçük iki basamaklı sayı ile yüzler basamağı 2 olan en büyük üç basamaklı çift doğal sayını çarpımı kaçtır?
21. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 90’dır. Çıkan 25 olduğuna göre fark kaçtır?
   28      36        591      324       128          312
x 25   x 45     x 26     x 32     x  24         x 45
22. 28+31+34+37+40 = işlemini kısa yoldan yapınız.
23. Bir ormanda kestane, gürgen, palamut ağaçları bulunmaktadır. Ormandaki ağaç sayıları ile ilgili toplam işlemi gerektiren bir problem kurunuz ve çözünüz.
24. Markette 1. Gün 30 ekmek satılmıştır. Sonraki her gün bir önceki güne göre 5 fazla ekmek satılmıştır. Hafta sonunda markette satılan toplam ekmek sayısı kaçtır?
25. Ece 1. Hafta; 273 tane, 2. Hafta; 259 tane, 3. Hafta ise 319 tane soru çözmüştür. Ece 3 haftada toplam kaç soru çözmüştür?
Yukarıdaki problemi “problem çözme aşamalarını” uygulayarak çözünüz.
Yukarıdaki problemi şekil çizerek ( tablo yaparak) çözünüz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.