4.sınıf Türkçe Test Soruları

0
Elma Ağacı
Yine başladı soğuklar,
Boyuna yağıp duruyor yağmur,
Esiyor rüzgâr acı acı,
Nasıl geçireceksin bu kışı,
Elma ağacı?
Gölgen de yok ki sana arkadaş olsun;
Tek başına kaldın bu kış kıyamette.
Artık kimse bakmaz oldu yüzüne,
Dallarına tırmanıyor çocuklar;
Kuşlar uğramıyor semtine.
Üzülme, bu günler çabuk geçer;
Bir bakarsın bahar geliverir,
Yeniden allanıp süslenirsin;
Bizim için yine çiçek açar,
Meyve verirsin.                             Şükrü Enis REGÜ
*Aşağıdaki ilk altı soruyu şiire göre cevaplayınız.
1. Kim ağacın dallarına tırmanıyormuş?
a- ) kuşlar                  b- ) çocuklar
c- ) güneş                   d- ) soğuklar
2. Kış kıyamette kim tek başına kalmış?
a- ) elma ağacı           b- ) kuşlar
c- ) çocuklar             d- ) gölge
3. Elma ağacı ne zaman yeniden çiçek açıp, allanıp süslenerek meyve verecekmiş?
a- ) yaz geldiğinde                    b- ) sonbaharda
c- ) bahar geliverdiğinde     d- ) kış başlamadan önce
4. Kuşlar nereye uğramıyormuş?
a- ) ormanlık alanlara         b- ) meyvesiz ağaçlara
c- ) çiçeksiz çayırlara       d- ) elma ağacının semtine
5. Rüzgâr nasıl esiyormuş?
a- ) tatlı tatlı                        b- ) çok sert
c- ) hafif hafif                    d- ) acı acı
6. Niçin elma ağacının dallarına çocuklar tırmanıyor, semtine kuşlar uğramıyormuş?
a- ) Bahar geldiği için          b- ) Ağacı kestikleri için
c- ) Ağaç hasta olduğu için           d- ) Kış geldiği için
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?
a- ) Nereden gelip nereye gidiyorsun
b- ) Siz de aldınız mı
c- ) Eyvah, çocuklar okulda kaldı
d- ) Evin fiyatı ne kadar
8. “Yollarda buzlanma olduğu ……….. arabalar yavaş gidiyordu.”
   Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) için                                 b- ) buna rağmen
c- ) ile                                  d- ) veya
9. Aşağıdakilerden hangisi, birden çok varlığı belirtmez?
a- ) çiçekler              b- ) elmalar
c- ) dolar                   d- ) bardaklar
10. saatte – gece – geç – dün – çok – yattım
         1          2        3       4       5          6
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a- ) 6-5-4-3-2-1                    b- ) 4-2-5-3-1-6
c- ) 2-4-6-5-3-1                    d- ) 2-3-6-5-4-1
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boş yere para harcamamak, tutumlu davranmak” anlamında bir deyim vardır?
a- ) Kardeşim hesabını bilen bir adamdı.
b- ) Onun hesabını kestim.
c- ) Hesapsız kitapsız yola çıkmışlar.
d- ) Hesaba kitaba gelmez biriydi.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime vardır?
a- ) Dizim bile tutmaz oldu.
b- ) Başım ağrıyor.
c- ) Elim kolum bağlandı.
d- ) Burnum bile üşümüştü.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- ) Ben her sabah sipor yaparım.
b- ) Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur.
c- ) Sikora baktığımda üzülmüştüm.
d- ) Arabanın sitop lambası yanmıyordu.
14. “Babam bana araba almak için para biriktiriyorsun.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
a- )“biriktiriyorsun” yerine “biriktiriyordu” yazılarak
b- ) “bana” kelimesi yerine “bize” yazılarak
c- ) “için” kelimesi yerine “üzere” yazılarak
d- ) “almak” kelimesi yerine “hediye” yazılarak
15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Virgül, hitap sözlerinden sona konur.
b- ) Soru işareti, soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
c- ) Nokta, cümlenin başına konur.
d- ) İki nokta, matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
16.   Hasan amca bana dönerek( )
       ( ) Ne kadar da büyümüşsün oğlum( ) dedi( )
Yukarıdaki konuşmada parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
a- ) (:), (“), (“), (,)              b- ) (:), (-), (.), (.)
c- ) (;), (-), (-), (.)              d- ) (:), (-), (,), (.)
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bitişik yazılmalıdır?
a- ) Sende gel.                b- ) Oda resim yapıyor.
c- ) Bizde geldik.            d- ) Evde kedi var.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır?
a- ) Derslerimde parmağım hep havadadır.
b- ) Ne kadar verirsen ver, doymaz.
c- ) Coğrafya dersinde dağ ve ovanın tanımını öğrendik.
d- ) Annem onu çok güzel pişirir.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Üç aşağı beş yukarı anlaştık.
b- ) Arabanın ön ve yan tarafını boyadım.
c- ) Yolun kenarından yürü.
d- ) Taksi ile beş dakikada geldim.
20. “İzmir’e geri dönmek ……………. gelmişti.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) rağmen                  b- ) üzere
c- ) veya                     d- ) gibi
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Amcamın oğlu Ali bu yıl doktor olacak.
b- ) Sınıftan Öğretmen Vedat’ın sesi geliyor.
c- ) Haritadan İç Anadolu Bölgesi’ni çalıştım.
d- ) Birsen hanım bir şey sormak için bize geldi.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış bir kelime vardır?
a- ) Kitabımı nereye koyduğumu unuttum.
b- ) Yurdumuz hepimize emanettir.
c- ) Ağacın üst dalları kesilmiş.
d- ) Yatakdan hızlı kalkmamalısın.

23. Selin Öğretmen, (  ) Yarın geziye gidelim mi (  ) (  ) dedi (  )   Boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) ( . ) ( ? ) ( ! ) ( . )         b- ) ( ” ) ( ? ) ( ” ) ( . )
c- ) ( ? ) ( ? ) ( ” ) ( ‘ )        d- ) ( ! ) ( ? ) ( ” ) ( . )
24. sözleri – çok – annesinin – etkiledi – onu
Kelimelerinden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturursak son sözcük ne olur?
a- ) onu    b- ) etkiledi     c- ) annesinin    d- ) sözleri
25. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür?
a- ) Eskişehir                                b- ) Konya
c- ) Malatya                                 d- ) Uşak
26. “Afyonkarahisar” sözcüğünde kaç hece vardır?
a- ) 3                  b- ) 5
c- ) 7                 d- ) 6
27. Ela: Sözlerin beni çok kırdı.
      Sezin: Eyvah cam kırıldı!
      Duygu: Masanın ayağı kırılmış.
       Can: Kırılan camı taktık.
Hangi öğrenci ‘kırılmak’ sözcüğünü mecaz anlamda kullanmıştır?
a- ) Can        b- ) Sezin
c- ) Ela         d- ) Duygu
28. “Her insanın elindekinin kıymetini bilmesi geleceği için yatırım yapması, tutumlu olması gerekir.” Bu açıklama hangi atasözü anlatmaz?
a- ) Damlaya damlaya göl olur.
b- ) Sakla zamanı gelir zamanı
c- ) İşten artmaz dişten artar.
d- ) Kızını dövmeyen dizini döver
29. “Sınava çalışmadığım için ……………”
Cümlesi hangisi ile tamamlanamaz?
a- ) çok mutluyum                    b- ) kötü geçti
c- ) endişeliyim                      d- ) telaşlıyım
30. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tezat sanatı yoktur?
a- ) Kâr zararın kardeşidir.
b- ) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.
c- ) Cömert derler maldan, yiğit serler candan ederler.
d- ) Cefâyı çekmeyen, safânın kıymetini bilmez.
31. “İsmet gözüpek bir kişi.” Cümlesinde altı çizili deyimin yerine hangisi gelmelidir?
a- ) cömert                           b- ) cesur
c- ) zeki                               d- ) kahraman

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.