6.Sınıf Hangi Maddeler Elektrik Enerjisi iletir?

0

Hangi Maddeler Elektrik Enerjisi iletir?
Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini iletir?
 Araç-Gereçler
◆ tuzlu su
◆ alüminyum folyo
◆ dört adet beherglas
◆ cam
◆ saf su
◆ güç kaynağı (veya 9 V’lik pil)
◆ ampul (6 V)
◆ duy
◆ krokodilli bağlantı kabloları
◆ sirke
◆ şekerli su
◆ plastik ataş
◆ çivi
◆ iki adet bak›r elektrot
 
Bunları Yapalım
• Devre elemanlarını kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturup ampulün ışık vermesini sağlayalım.
• Devredeki iki bağlantı kablosunu birbirinden ayırarak devremizi test devresine dönüştürelim. Açık kalan uçları da test uçları olarak adlandıralım. Sıvılarla yaptığımız deneyde bu uçlara elektrot bağlayalım.
• Bu test uçlarını değişik katılara temas ettirdiğimizde veya beherglas içine koyduğumuz değişik sıvılara daldırdığımızda ampulün ışık verip vermeyeceğini tahmin edelim.
• Aşağıdaki gibi bir çizelgeyi defterimize çizerek tahminlerimizi kaydedelim.
• Devrenin test uçlarını yanda belirttiğimiz katılar ve beherglas içerisine koyduğumuz sıvılarla temasa getirip lamban›n ışık verip vermediğini gözlemleyelim.
• Gözlemlerimizi çizelgeye kaydedelim.

 
Sonuca Varalım
• Lambanın ışık verip vermemesi konusundaki tahminlerimizden kaç tanesi doğru çıktı? Tahminlerimizde yanıldığımız maddeler olduysa bunu nasıl açıklarız?
• Test uçları arasına bazı maddeler konduğunda lambanın ışık vermesini bazı maddeler konduğunda ise ışık vermemesini nasıl açıklarız?
• Katı ve sıvı maddeleri yukarıda keşfettiğimiz elektriksel özelliklerine göre nasıl sınıflandırırız?
 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.