8.sınıf Fen bilgisi 2.Dönem 1.yazılı soruları

0

8.sınıf Fen bilgisi 2.Dönem 1.yazılı soruları

8.sınıf Fen bilgisi 2.Dönem 1.yazılı soruları

(A)- Bu bölümdeki soruları boş bırakılan yerleri doldurarak cevaplandırınız.Her soru 3 puan değerinde olup,bu bölüm toplam 30 puan değerindedir.
1– DNA nın yapısında meydana gelen değişmeye ……………………………. denir.
2-Kalıtsal özelliklerin yavruya aktarılmasına ………………………….  denir.
3-ATP hangi hücre organelinde üretilir?               Cevap: …………………………….
4-Yapısında riboz şekeri bulunan nükleik asit  ………………. dır.
5– Hemofili ve renk körlüğü hastalıklarının geni ……………….. kromozomu üzerinde taşınır.
6-Genetik biliminin babası sayılan ünlü bilim adamı kimdir? Cevap: ………………………………………………
7-Hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşarak oluşturduğu yapıya …………………….. denir.
8-Canlıların kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına …………………………………….. denir.
9-Çevre şartlarına uyum sağlayamayan canlıların yok olmasına ……………………………………………… denir
10– Kromozomların karşılıklı eşleşerek gen alışverişi yapmasına …………………………………………….. denir.
 

(B)- Bu bölümdeki çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz.Her soru 3 puan değerinde olup,B bölümü toplam 30 puan dan oluşmaktadır.

11– Altı parmaklı bir baba ile melez beş parmaklı annenin ilk çocuğunun,altı parmaklı olma ihtimali nedir?      (Altı parmaklılık çekinik)
      A) % 100                   B) % 50                       C) % 25                       D) % 75
 
12-Aşağıdaki kalıtsal özelliklerden hangisinde çevrenin etkisi vardır?
      A) Göz rengi         B) Kan grubu            C) Boy uzunluğu            D) Yapışık kulaklılık
 
13– Aşağıda verilen canlıların hangisinde rejenerasyonla üreme görülmez?
   A) Denizyıldızı            B) Solucan                    C) Kertenkele                  D) Planarya
 
14-Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapılar nelerdir?
     A) Çekirdekçik         B) Kromozomlar      C) Çekirdek zarı          D) Lizozom
 
15–  500 nükleotidden meydana gelen DNA zincirinde 200 timin olduğuna göre sitozin sayısı ne olmalıdır?
        A) 50             B) 100              C) 200            D) 250
 
16-Ortam şartlarının etkisiyle canlının dış görünüşünde meydana gelen geçici değişikliklere ne ad verilir?
     A) Adaptasyon              B) Mutasyon                  C) Modifikasyon            D) Seleksiyon
 
17-Annesi A kan grubu olan  Özlem’in babası ise B kan grubudur.Aşağıdakilerden hangisi Özlem’in kan genotipi olamaz?
      A)  A0                 B)  B0                 C)  AB                         D)  BB
 
18-Bir Hücre DNA ‘sı eşlenmekle aşağıdakilerden hangisini yerine getirmiş olur?
     A) Çeşitliliği artırır,                                      B) Enerji üretimini artırır,                          
     C) Kalıtsal devamlılığı sağlar,                     D) Protein sentezini başlatır.
 
19– Aşağıda verilen hücrelerin hangisinde mitoz bölünme görülür?
     A) Alyuvar                  B) Kemik                       C) Yumurta                  D) Sinir
 
20– Kromozom sayısı 2n=20 olan hücre bir mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?
     A) 40                       B) 20                        C) 10                         D) 5
 
 
(C)-  Bu bölüm toplam 4 sorudan oluşmaktadır ve her soru 10 puan değerindedir.C bölümü toplam 40 puan değerindedir.
21– Akraba evliliği neden sakıncalıdır. Bilimsel olarak açıklayınız.
 
 
22– Mitoz ve mayoz bölünme arsındaki farklar nelerdir?
 
                               M i t o z                                                           M a y o z    
 
–                                                                                                                                                                
–                                                                                                                                                                
–                                                                                                                                                                
–                                                                                                                                                                
–                                                                                                                                                                
 
23-İnsanda cinsiyeti kim belirler.Cinsiyetin belirlenmesinde anne ve babanın rolü nasıldır?
 
 
 24-Sağlıklı bir anne ile hemofili bir babadan olan çocukların hemofili olma ihtimali nedir?

8.sınıf Fen bilgisi 2.Dönem 1.yazılı soruları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.