Arama ve Kurtarma Bilgisi Çıkmış Sorular

0

Arama ve Kurtarma Bilgisi Çıkmış Sorular

Açıköğretim Fakültesi Arama ve Kurtarma Bilgisi dersine ait vize, final ve bütünleme sınavlarında çıkmış sınav soruları ve cevapları.

Anadolu ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi Arama ve Kurtarma Bilgisi Çıkmış Soruları;

Arama ve Kurtarma Bilgisi Çıkmış Sorular

1)   Mahalle afet gönüllüleri temel eğitimlerini tamamlayan mahallerde, ekiplerin oluşmasını takiben hangi aralıklarla tazeleme eğitimi yaplır? (Ünite4 Sy8)

a)       Düzenli olarak üçer aylık

b)       Düzenli olarak yıllık

c)       Düzenli olarak her hafta

d)       Düzenli olarak dörder aylık

e)       Düzenli olarak aylık veya ikişer aylık

2)   Aşağıdakilerden hangisi Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) nın amaçlarından biri değildir? (Ünite5 Sayfa3)

a)       İlgili devlet kuran/kurumlarının görevlerini devralmak

b)       Uluslar arası insani yardım kuruluşları arasında bilgi yönetimi için platform oluşturmak

c)       Uluslar arası aktörlerin afet/acil durum yerinde saha seviyesindeki faaliyetlerinin koordinasyonu için bir sistem sağlamak

d)       Uluslar arası insani yardım kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyon için platform oluşturmak

e)       Olaydan etkilenen ülke ile uluslar arası aktörler arasında köprü görevi görmek

3)   Doğal afetler veya teknik arızalar sonucu oluşan ve hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar doğuran olaylara ne denir?(Ünite1 Sf8)

a)         Teknolojik afet

b)         Heyelan

c)         Deprem

d)         Erozyon

e)         İnsan kaynaklı afet

 

4)   Kimyasal gazlara maruz kaldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?(Ünite6 Sf3)

a)       Alkol sigara kullanmamaya özen gösterilmeli

b)       Öncelikli olarak ilgili resmi kurumlardan gelecek uyarı ve yönlendirmelere dikkat edilmesi

c)       Rüzgarsız havada yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmeli

d)       Giysiler değiştirilmeli ve bol su ile temizlenmeli

e)       Kimyasal gazlara maruz kalanlar kapalı ortamda toplanmalı

5)      Acil durum hizmet grupları sorumlusunun belirleyeceği olay yeri yönetim yetkilisi olaya intikal ettiğinde yetkiyi devralır ve tanımlanan görevleri yürütür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Ünite2 Sf12)

a)      Elde ettiği bilgiler doğrultusunda ekiplerin hareket tarzını belirler ve olay yeri güvenliğinin alınmasını sağlar

b)      Olay bölgesine gelen müdahale kiplerini bilgilendirir

c)      Olay yerinde bağımsız hareket etmeyi ve çoklu komutaların olmasını sağlar

d)     Müdahale edenlerin görevli kişiler olmasını güvenceye alır

e)      Olayın öndeğerlendirmesini yapar

6)      Aşağıdakilerden hangisi Afet Acil Durum Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?(Ünite4 Sf2)

a)      Afet acil durumlarıyla ilgili planlamalar yapmak

b)      Günlük yaşantı içerisinde asayişin sağlanması, trafik akışının sağlanması

c)      İl genelinde halkın bilinçlenmesine yönelik afet acil durum eğitimleri yapmak

d)     İl genelinde komşu illerde ve ulusal afet durumlarında gerekli müdahaleyi ve diğer resmi ve gönüllü ekiplerin organizasyonunu yapmak

e)      Sivil savunma planlarını, sabotaj planlarını ve diğer planları onaylamak

7)   Deprem başladığında birincil deprem dalgalarını hissederek daha tehlikeli olan ikincil deprem dalgalarının sarsacağı uzak bir noktanın birkaç saniye önceden uyarılmasını sağlayan sistemlere ne denir? (Ünite1 Sf10)

a)      Hızlı müdahale sistemleri

b)      Erken uyarı sistemleri

c)      Uyarı sistemleri

d)     Sistem

e)      Müdahale sitemleri

8)   Avrupa birliğinde sivil korunma için iş birliğine yönelik tehditler arasına kaza veya kasıtlı olarak ortaya çıkan hangi tür afetler girer? (Ünite3 Sf4)

a)      İntihar saldırısı

b)      Volkanik patlama

c)      Sel

d)     Deprem

e)      Kimyasal patlama

 

9)   İl afet müdahale planının hazırlanmasından ve uygulanmasından il ve ilçelerde kim sorumludur? (Ünite2 Sf8)

a)      Kurum müdürleri

b)      AFAD başkanlığı

c)      Sivil Savunma Müdürlükleri

d)     Vali ve kaymakamlar

e)      Belediye Başkanları

10)             Ülkemizde oluşan oluşabilecek her türlü nükleer ve radyolojik kaza, acil durum ve afetlerde rol oynayan ve aynı zamanda konuyla ilgili yasal çalışmaları düzenleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir? (Ünite4 Sf4)

a)      Adli tıp kurumu

b)      TUBİTAK

c)      Türkiye Atom enerjisi kurumu

d)     Sahil Güvenlik

e)      Sağlık Bakanlığı

11)             Devletlerin genellikle acil müdahale unsurlarını ve donanımlarını en kötü felaket senaryosuna göre ayarlamaları nedeniyle aşağıdakilerden hangisi gerekli görülmektedir? (Ünite3 Sf7)

a)      Askeri birlikler

b)      Acil durum ekipleri

c)      Sivil korunma birliği

d)     kızılay

e)      emniyet teşkilatı

12)             Aşağıdakilerden hangisi, gama ışınlarının özelliklerinden biri değildir? (Ünite6 Sf6)

a)      Kıs a süre için tesirlidir

b)      Çok süratlidir

c)      Öldürücü değildir

d)     devamlıdır

e)      Cansıza etkisi yoktur

13)             Aşağıdakilerden hangisi, Mahalle Afet Kurullarında görev alanlardan biri değildir?

a)      Gönüllü koordinatör

b)      Muhtar

c)      Lojistik sorumlu

d)     Risk ve hasar tespit sorumlusu

e)      Belediye başkanı

14)             Aşağıdakilerden hangisi BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon UNDAC sistemi unsurlarından biri değildir? (Ünite5 Sf3)

a)      Yönetim

b)      Prosedür

c)      Yöntem

d)     Personel

e)      Ekipman

 

15)  Müdahale ve saha koordinasyonun ideal bir şekilde yapılması için afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesinden koordinasyonunda ve denetlenmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a)      Kaymakamlık

b)      AFAD

c)      Belediye

d)     Bakanlık

e)      Valilik

16)  Acil sağlık hizmetleri yönetmeliğine göre triyaj nedir? (Ünite7 Sf4)

a)       Binanın diğer binalara verdiği zararın hesaplanması

b)       Patlama deprem kötü hava koşulları eksik malzeme kullanımının belirlenmesi

c)       Acil durumlarda çalışmanın yürütülebilmesi için binanın iyi değerlendirilmesi

d)       Betonarme, yığma, çelik, ahşap gibi malzemelerden inşa edilen yapıların sınıflandırılması

e)       Hasta ve yaralıların olay yerinden nakledilmesi, ve tedavileri için ulaştırıldıkları sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir

17)  I.Araç ve motor durdurulmalı, II.Hemen açık yerler kapatılmalı, III.Eller baş üstüne konulmalı, IV.Tehlike geçince sığınağa giriş hazırlıklarına başlanmalı Bunlardan hangileri araçtayken nükleer saldırı olduğunda yapılmalıdır? (Ünite6 Sf10)

a)       II, III, IV

b)       Sadece II

c)       I ve II

d)       I ve IV

e)       I, II, III, IV

18)  Toplum hayatını sekteye uğratan can ve mal kaybına neden olabilen yerel kaynaklarla üstesinden gelinebilen olaylara ne denir?

a)       Tehlike

b)       Acil durum

c)       Risk

d)       Kaza

e)       Afet

19)  ….. can mal kaybına neden olmakla birlikte sosyo ekonomik düzen ve etkinliklere zarar verme potansiyeli olan her şeydir cümledeki boşluğa hangisi getirimelidir.

a)       olay

b)       kaza

c)       afet

d)       risk

e)       tehlike

20)  I.ilgili resmi kurumlardan konuya ilgili bilgi ve eğitimler alınmalı, II.binada sığınak varsa olası tehditlere karşı hazırlık yapılmalı, III.ilgili kurumdan gelecek uyarılara kadar normal yaşantıya devam edilmeli Hangisi yada hangileri biyolojik saldırı öncesi yapılacaklardan değildir?

a)       I ve II

b)       I II III

c)       II ve III

d)       I

e)       III

YANITLAR:1-e,2-a,3-a,4-e,5-c,6-b,7-b,8-e,9-d,10-c,11-c,12-c, 13-e,14-a,15-b,16-e,17-e,18-b,19-b,20-e

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.