Tarama Kategorisi

Biyoloji

Hücre zarı

hücre zarı Yağ,protein az miktarda karbonhidrattan oluşur.Hücre zarının yapısı akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanır.Bu modele göre zar; yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmuştur. Karbonhidratlar hücre zarındaki yağlarla birleşerek…
Daha fazla oku...

Besinler

Besinler Enerji vericiler                  : Karbonhidrat, yağ, protein Enerji verimi                     : Yağ, protein, karbonhidrat Yapıcı-onarıcı                    : Protein, yağ, karbonhidrat Düzenleyiciler                    :…
Daha fazla oku...

Sitoplazma

Sitoplazma İki kısımdır.      a) Sıvı kısım:Su,protein,yağ,karbonhidrat,mineral,vitamin,RNA çeşitleri,nükleotidler,ATP ve enzimler gibi organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur. Görevi: 1) Biyokimyasal reaksiyonlar için zemin…
Daha fazla oku...

KARBONHİDRATLAR

C,H ve O 'den  meydana gelmiştir.3 çeşittir. İki önemli görevi vardır. 1)Enerji kaynağı 2)Yapısal madde(Bitkilerde çeperin yapısına,bütüncanlı hücrelerde de zarın yapısına katılarak görev yapar.ATP,DNA,RNA,NAD,NADP,FAD’ da bulunur.…
Daha fazla oku...

ENDOPLAZMİK RETİKULUM

ENDOPLAZMİK RETİKULUM Hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan zarlı kanallar sistemidir. Memeli alyuvarı hariç bütün çekirdekli hücrelerde bulunur. Hücre içine ve dışına madde taşır.Bazı maddeleri depolar.(Ca ve protein).Çekirdek…
Daha fazla oku...

MONOSAKKARİTLER

Sindirime uğramazlar. Yalnızca ototroflar tarafından sentezlenir. İçerdikleri C sayısına göre 2'ye ayrılırlar. a)5C'lu şekerler : Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar) b)6C'lu şekerler : Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar)…
Daha fazla oku...

Golgi

Golgi: Çekirdeğe yakın bulunur.Hücre zarı yapımına katılır. Salgı maddelerin yapılması,paketlenmesi ve salgılanmasından sorumludur.Onun için süt bezi, tükrük bezi,ter bezi gibi salgı yapan hücrelerdeki sayısı diğer hücrelerdekilere…
Daha fazla oku...

DİSAKKARİTLER

İki monosakkaritin birleşmesinden meydana gelir. Glikoz + Glikoz = Maltoz (meyve şekeri)       Glikoz + Fruktoz = Sakkaroz = Sükroz (Çay = Pancar şekeri)       Glikoz + Galaktoz = Laktoz (süt şekeri) Maltoz ve sükroz bitkilerden,…
Daha fazla oku...

Lizozom

Lizozom: Büyük moleküllü besinleri parçalar.Kurbağa larvalarında kuyruğun kopması,salgılama dönemi biten memelilerde süt bezlerinin körelmesi,pasif kalan kasların küçülmesi,harap olmuş dokuların, yaşlı alyuvarların ve vücuda giren…
Daha fazla oku...

POLİSAKKARİTLER

POLİSAKKARİTLER Çok sayıda monosakkaritin birleşmesinden meydana gelir. Glikoz + Glikoz + Glikoz +................................+ Glikoz = Nişasta      Glikoz + Glikoz + Glikoz +................................+ Glikoz = Selüloz     …
Daha fazla oku...