ÇEKİRDEK

0

ÇEKİRDEK

  • Hücreyi yönetir.Hücre bölünmesini sağlar.Kalıtım bilgisini taşır.4 bölümdür.

   A) ÇEKİRDEK ZARI

  • Çift katlı bir zardır.
  • Üzerindeki deliklere por denir.Bunlar hücre zarındaki porlardan daha büyüktür.
  • Hücre bölünmesi sırasında kaybolan bu zarın bölünmeden sonra yeniden yapılmasında ER

ve golgi görevlidir.
   B) ÇEKİRDEK SIVISI

  • Homojen görünümlüdür.İçerisinde bol miktarda ATP,nükleotit,ribozom ve protein bulunur.

   C) ÇEKİRDEKÇİK

  • Az miktarda DNA,bol miktarda RNA ve protein bulunur.Ribozom sentezi yapılır.Bakterilerde

     yoktur.
   D) KROMATİN İPLİK

  • Hücrede en çok bulunan maddedir.
  • DNA’nın kendisi olup kromozomları oluşturur.Kromozomlar DNA ve proteinden oluşmuştur.

     Kalıtsal karakterleri taşır.Üreme ve büyümeyi sağlar.Hücreyi yönetir.
 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.