Emeviler Dönemi 661-750

0

Emeviler Dönemi 661-750
▪Hz.Ali’nin ölümü ile Muaviye’nin halifeliği kesinleşmiştir.
Hz.   Muaviye  ölmeden   önce  oğlu  Yezid’i halife  ilan  etmiştir. Böylece halifelik babadan oğla geçen bir saltanat haline dönüşmüştür.
▪Yezid kendisinin halifeliğini tanımayan Hz.Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin’i Kerbela’da öldürdü.  Böylece Hz.Osman  zamanında  başlayan ilk karışıklık, Hz. Ali   zamanında   ilk     ayrılıklara, Yezid  döne- minde kesin ayrılıklara döndü.
▪Halife Abdülmelik döneminde, ilk İslam parası bastırılmış ve Arapça resmi dil olarak ilan edilmiştir.
▪ Tarık bin Ziyad tarafından  Kadiks Savaşıyla İspanya fethedilmiştir(711). Müslümanların Avrupa da ilerleyişi Puvatya Savaşında Franklara yenilmeleri ile durmuştur(732).
▪Emeviler Arap milliyetçiliği yapmaları, halifelerin saraya kapanmaları, peygamber soyuna iyi davranmamaları yüzünden yıkılmışlardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.