ENDOSİTOZ VE EKZOSİTOZ

0
 • Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin oluşturulan ceplerle içeri alınmasına endositoz;yine aynı yolla dışarı atılmasına ekzositoz  denir.
 • Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı maddelerin içeri alınmasına fagositoz;sıvı maddelerin içeri alınmasına pinositoz denir.

 
  ENDOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ

 • Enerji harcanır.
 • Enzim kullanılır.
 • Hücre zarı azalır.Hücrenin içeriği artar.
 • Hücreye alınan bu büyük maddeler lizozomdaki ve besin kofulundaki hücre içi enzimlerle parçalanır.
 • Tek hücrelilerde ve akyuvarlar da çok görülür.
 • Canlılık delilidir.
 • Denge yoktur.
 • Bitki hücrelerinde ve diğer çeperi olan hücrelerde görülmez.

 
  EKZOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ

 • Enerji harcanır.
 • Enzim kullanılır.
 • Hücre zarı artar.Hücrenin içeriği azalır.
 • Canlılık delilidir.
 • Denge yoktur.
 • Boşaltım kofulu ve golgi yardımıyla atılır.
 • Bitki ve hayvan hücrelerinde görülür.

NOT 3 : Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde fazla suyu dışarı atan kontraktil koful
  bulunur.Hücre içerisindeki fazla suyun nedeni suyun osmozla içeri girmesidir.
     NOT 4 : Bir bitki hücresinin turgor durumuna geçmesinde a)Ortamın yoğunluğu
                 b)Hücre içindeki madde yoğunluğu c)Çeperin selülozdan yapılmış olması etkilidir.
     NOT 5 : Endositoz ve ekzositozda yoğunluk farkı yoktur.Ama aktif taşıma,difüzyon ve 
       osmozda vardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.