FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI

0

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI

1. Canlıların kaç sınıfa ayrıldığını yazınız.
*………………………………………….                           *……………………………………………
*………………………………………….                           *……………………………………………
2. Mantarların kaç sınıfa ayrıldığını yazınız.
*………………………………………….                           *…………………………………………….
*………………………………………….                           *……………………………………………
3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.
(     ) Yeşil bitkilerin yapraklarında güneş ışığı yardımıyla besin üretilir.
(     ) Hastalık yapan mantarlar; üremek için nemli, loş ve ılık yerleri seçerler.
(     ) Bit, pire gibi küçük canlılara mikroskobik canlılar denir.
(     ) Mantarlar kendi besinlerini kendileri üretir.
4. *Vücutlarında kemik ya da kıkırdaktan oluşmuş bir omurgası bulunmayan hayvanlara
………………………….  hayvanlar denir.
* Omurgalı hayvanlar; memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve  …………………….  olmak üzere beş gruba ayrılır.
* ……………………..,………………….. gibi hayvanların, insanlar yüzünden nesli tükenmektedir.
5. Aşağıdakilerden hangisinde fotosentez olayı doğru olarak gösterilmiştir?
a) karbondioksit + su                                     besin + oksijen
b) güneş ışığı + oksijen                                   karbondioksit + su
c) toprak + besin                                        karbondioksit + oksijen
d) toprak + su                               güneş ışığı + oksijen
6. Aşağıdakilerden hangisi kuşların ortak özelliklerinden biri değildir?
a) Ön üyeleri kanat biçimini almıştır.
b) Vücutları kitin denilen kalın bir deriyle kaplıdır.
c) Yumurtayla çoğalırlar.
d) Dişleri yoktur, gagaları gelişmiştir.
7. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde yaprağın görevlerinden değildir?
a) beslenme          b) terleme         c) gaz alışverişi        d) üreme
8. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerine göre farklı özellik gösterir?
a) yarasa         b) kartal            c) atmaca           d) bülbül
9.Aşağıdakilerden hangisi, besinlerin mikroskobik canlılardan koruma yollarından değildir?
a) tuzlama       b) pastörize etme         c) oda sıcaklığında tutma        d) dondurma
10. Bitkilerin bölümlerini bir şekil             11.Tüm mikroskobik canlıların zararlı olmadığını
    üzerinde yazarak gösteriniz.                     gösteren bir örnek yazınız.
 
 
 
 
12. En az üç canlıdan oluşan bir besin zinciri oluşturunuz.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.