Gardiyanlık İçin Sorulan Mülakat Soruları

 • Yayınlanan: Etüt Merkezi

 • #20749

  Gardiyanlık İçin Sorulan Mülakat Soruları

  Gardiyanlık için kpss den yeterli not aldım, haftaya sağlık kontrolüm var daha sonra mülakat yapılacak gardiyanlık için mülakatlarda çıkan sorular nelerdir ?

  Gardiyanlık için mülakata girenler paylaşabilir mi ?

  #20750

  Sivas İnfaz Koruma Memuru Mülakat Soruları

  Açık ve Kapalı cezaevi nedir açıklayınız ?
  Lozan antlaşmasını açıklayınız ?*
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine nasıl başvurulur?
  Cezaevleri infaz kurumları hangi kanuna tabidir?

  İzmir İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

  Amasya genelgesi kararları nelerdir?
  Atatürk ilke ve inkılaplarını sayınız?
  ECO nedir?
  İdari memurun görevi nedir?
  Ambar memurunun görevi nedir?
  Baş infaz koruma memurunun görevi nedir?
  Temel hak ve özgürlükler nelerdir?
  Hakim güvencesi ne demektir?
  İKM ne yapar kimdir?
  İnkilaplardan birisini anlat?
  Din ve vicdan özgürlüğünden ne anlıyorsun?
  Kahramanmaraş İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

  Nano teknoloji ne demek?
  1453 fetih filmi yapımcısı kimdir?
  Anayasa nedir?
  Cezaevi nedir?
  Kurtuluş savaşlarını kısaca anlat?
  Dünyanın en derin çukuru nerededir?
  Gaziantep İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

  İnfaz koruma memuru ne iş yapar? Görevleri nelerdir?
  İnfaz koruma memurunun amirlerini söyleyiniz?
  Mart ayında tarihimizdeki en önemli olay nedir?
  Mynmar Depreminin Şiddeti ve Akıbeti ?
  Danıştayın Görevi Nedir?
  Mahkeme çeşitlerini sayınız.
  Cezaevi çeşitlerini sayınız.
  F Tipi-, E tipi ve M tipi cezaevleri  arasındaki farkLar neLerdir?
  Atatürk hangi savaşlara katılmıştır?
  Atatürkçülük nedir
  İkinci Dünya Savaşının tarihi nedir sonuçlarını kısaca anlatınız?
  Papa 2.ci Joan Pol Nerde yaşamış
  Memur, memurluktan atıldıktan sonra sicilinden ne kadar süre sonra silinir?
  Fatih Sultan Mehmet’in şiir yazarken kullandığı mahlas nedir?
  III. Selim dönemini sonlandıran olay hangisidir?
  Orhun Abideleri nerededir?
  Semerkand hangi ülkenin sınırları içinde yer alır?
  Fransa ve İngiltere’yi birbirine bağlayan geçidin adı nedir?
  BM ‘de veto hakkı hangi ülkelerde vardır?
  Şengay Antlaşması’nı kısaca açıkla.
  Dunyada müslümün nüfusu yüzde kaçtır?
  Preveze Deniz Savaşı hakkında ne biliyorsunuz?
  Hocalı Katliamı’nı açıklayınız?
  İlam nedir?
  Hüküm nedir?
  Yüksek mahkemeleri sayınız?
  5 Güney Amerika ülkesi sayınız.
  Çanakkale’de kaç cephede savaşıldı?
  ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ sözü kime aittir?
  Cumhuriyet dönemi şairleri kimlerdir?
  Şuanki Adalet Bakanı kimdir?
  Türkiye NATO’ya kaç yılında üye oldu?
  Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırıldı?
  Türk Dil Kurumunun kurulma amacını bir cümle ile özetleyiniz
  Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen en önemli inkılap hangisidir?
  Cumhurbaşkanı hangi durumlarda veto edemez?
  Sakarya savaşı hakkında bilgi veriniz.
  Adliyede tutulan defterler nelerdir?
  Hatay ili hakkında bilgi veriniz.
  1924 anayasası hakında bilgi veriniz.
  Taşra teşkilatının yönetim mekanizmalari nelerdir?
  Üst mahkemeler hangileridir?
  Memurun izinleri nelerdir?
  Erkek memur doğum izni alabilir mi?
  SayıştayIn görevi nedir?
  Yargıtay ve Danıştay’ın görevleri nelerdir?
  Milletvekili seçilme yaşı kaÇTIR?
  Yasama yetkisi kime aittir?
  Yasa teklifi ve kanun teklifi nedir? ikisinin arasında fark var mıdır varsa nelerdir?
  Semerkand nerenin başkentidir?
  1930 yılından önce kurulan bankaları sayınız.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
Yanıtla: Gardiyanlık İçin Sorulan Mülakat Soruları
Bilgileriniz: