Tarama Kategorisi

Genel

Kulak

Kulak Kulaklarımız işitmemizi ve dengemizi sağlayan duyu organımızdır. Suya atılan bir taşın oluşturduğu dalgalar gibi havada da ses dalgaları mevcuttur. Bu ses dalgaları kulağımızdaki duyu almaçları ile algılanır. Aşağıdaki şekli…
Daha fazla oku...

Tutarlılık Kavramı

Tutarlılık Kavramı Tutarlılık Kavramı nedir ? Tutarlılık kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun,…
Daha fazla oku...

ABİYOTİK FAKTÖRLER

ABİYOTİK FAKTÖRLER ABİYOTİK FAKTÖRLER 1-İklim faktörleri: Canlılar yaşamlarını sürdürürken güneş ışını,ısı,basınç,nem,hava hareketleri gibi iklim faktörlerden etkilenirler. A) Işık: a) Işığın kalitesi,şiddeti,süresi…
Daha fazla oku...

Hz. Ebubekir Dönemi

Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) Sevgili Peygamber Efendimiz (sav) ile peygamberliğinden önce de arkadaş olan Hz. Ebu Bekir, onun tebliği üzerine Müslüman olan ilk insanlardan biridir. Hz. Ebu Bekir, İslamiyet'in açıkça anlatılmaya…
Daha fazla oku...

İşletmelerin Özellikleri

İşletmelerin Özellikleri İşletmelerin amaçları, bir işletmenin ulaşmak istediklerini ifade eder.Amaçlar; ne, neden. ne zaman, nasıl,hangi kapsamda, nerede yapılacak sorularına verilecek yanıtları şekillendirir. İşletmelerin başarılı…
Daha fazla oku...

Hititler

Hititler Hititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu'ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir. Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile…
Daha fazla oku...

Uhud Savaşı

Uhud Savaşı Bedir Savaşı'nda mağlup olan Mekkeliler, bu yenilginin acısını çıkarmak için Medine üzerine yürüdüler. Uhud dağı eteklerinde yapılan savaşı Müslümanlar kaybettiler. Bu olay en çok Yahudileri sevindirmişti. Hz. Muhammed Uhud…
Daha fazla oku...

Analiz Türleri

Analiz Türleri Kapsamına Göre Mali Analiz Türleri Statik Analiz, Dinamik Analiz.  Analizi Yapanın Durumuna Göre Mali Analiz Türleri İç analiz, Dış analiz. Amacına Göre Mali Analiz Türleri Yatırım analizi, Kredi analizi, Yönetim analizi.
Daha fazla oku...