Coğrafya

 • Doğu Anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri

  Doğu Anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri

  Bölgenin ortalama yükseltisi 2000 -2200 marasındadır. Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. “Türkiye’nin çatısı” olarak isimlendirilir. Bölgenin en alçak yeri olan Iğdır Ovası (850m) dahi İç Anadolu’nun ortalama yükseltisine yakındır. Erzurum Ovası1800…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesinin iklim ve bitki örtüsü

  Kış mevsimi uzun ve soğuktur. Sıcaklık-40°C’ye kadar düşer.

  Yaz mevsimi ise sıcak ve kısadır. Sıcaklık20°Cnin üzerine çıkar.

  Kış mevsiminde yağışlar genelde kar şeklindedir ve hiç erimeden uzun süre yerde kalır.

  Doğu Anadolu bölgesinin iklim ve bitki örtüsü

  Yıllık sıcaklık farkı30°…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesinde tarım

  Doğu Anadolu bölgesinde tarım

  Bölge yüzölçümünün %10’unda ancak tarım yapılabilir. Yerşekilleri ve iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyet gelişmemiştir. Bölgedeki tarım etkinlikleri en çok bölgenin güneyindeki çöküntü ovalarında (Elbistan, Malatya, Elazığ ve Muş ovaları) yoğunlaşır.

  Arpa: En f…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık

  Doğu Anadolu Bölgesi, hayvancılıkta elverişli şartlara sahip olduğu gibi olumsuz şartlar da taşır. Çayır ve otlakların fazla yer kaplaması hayvancılığı teşvik edici, kışların uzun ve sert geçmesi ise sınırlayıcı bir özelliktir. Erzurum-Kars Bölümü’nde yaz yağışları ile oluşan çayırların geniş alan kaplaması…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesinin yeraltı zenginlikleri

  Türkiye’de maden çeşitliliği ve rezervinin (miktar) en fazla olduğu bölge, Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Yukarı Fırat Bölümü’dür.

  Demir: Türkiye’de çıkarılan demirin %35’ten fazlası bu bölgede Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya)’de çıkarılır.

  Krom : Türkiye’deki kromun %33’ü bu…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesinde endüstri

  Doğal koşulların olumsuz etkisinin yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstri yeterince gelişmemiştir. Sanayi bakımından en geri kalmış bölge­dir. Sanayi kuruluşları yetersiz olduğu için, bölge halkı geçimini daha çok tarım ve hayvancılıktan te­min eder. Bölgede bulunan kuruluşlar daha çok tarıma dayalı…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesinin turizmi

  Doğu Anadolu’da bulunan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Nemrut Dağı, Süphan Dağlan, Sat Dağları, Mercan Vadisi Milli Parkı turistlerin ilgisini çeken doğal güzelliklerdir. Bölgede dağcılık ve kış sporları için çok uygun ortamlar vardır. Palandöken Dağları’nda, Bingöl’de ve Sarıkamış’ta dağ sporları tesisleri bulunmaktadı…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesinde nüfus ve yerleşme

  Yüz ölçümü en geniş olan bu bölgemizde yer şekilleri ve iklimin de etkisi ile nüfus azdır. Nüfus bölge­de daha çok çöküntü hendekleri içindeki ovalarda toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülür. Nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus yoğunluğunun altındadır.

  1997 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye nüfus yoğun…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesi Yukarı fırat bölümü

  YUKARI FIRAT BÖLÜMÜ

  Genel olarak dağlık olmakla beraber, geniş çöküntü ovalarına ( Afşin-Elbistan, Malatya, Elazığ ve Bingöl) sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan sert karasal iklim şartları bu bölümde daha az etkilidir. Kış mevsimi bölgenin diğer bölümlerine nazaran daha ılımandır. Sebebi yü…[Devamını oku]

 • Doğu Anadolu bölgesi Erzurum-Kars bölümü

  ERZURUM-KARS BÖLÜMÜ

  Türkiye’nin ortalama yükseltisi en azla olan bölümüdür. Bu sebeple Türkiye’de kışları en sert geçen bölüm burasıdır. Bölümde sert karasal iklim etkilidir. Karasallığın etkisiyle bölümde en fazla yağış  yazın, en az yağış kış mevsiminde  düşmektedir. Yaz yağışlarıyla ortaya çık…[Devamını oku]

 • Bu konuda ticaretin tanımı ,ticaretin türleri, ülkemizdeki ticaret merkezleri ve ticaretin ülkemize kazandırdıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

  TİCARET
  Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.

  İÇ TİCARET
  Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan tica…[Devamını oku]

 • Türkiye’de Sanayi

  SANAYİ
  Hammaddenin mamül ve yarı mamül duruma getirilmesi faaliyetlerine üretim, üretim tekniğine de sanayi ya da endüstri denir.

  SANAYİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
  Hammadde
  Sanayide üretim yapılabilmesi için hammaddenin olması gerekmektedir. Ülkemizde hammadde kaynakları ile sanayi kuruluşları arasında son derece sık…[Devamını oku]

 • Türkiye’de Ulaşım

  Bu yazımızda ulaşım tanımı ve ulaşım türlerini bulabilirsiniz.

  ULAŞIM
  İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir.

  KARA YOLLARI
  Ülkemizde en yaygın olan ulaşım türüdür. Yük taşımacılığının % 70’i, yolcu ta…[Devamını oku]

 • leyla Coğrafya grup logosuCoğrafya grubunda bir güncelleme yayınladı 4 gün 18 saat önce

  Harita Bilgisi Sorusu : Aşağıdaki sorunun cevabı nedir ?

 • Marmara Bölgesinin İklimi ve Bitki Örtüsü

  Marmara Bölgesi iklim çeşitliliği en fazla olan bölgedir. Bölgede Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim özellikleri görülür.

  ·         Trakya’da Ergene Havzasında karasal(step) iklim görülür. Karadeniz üzerinden gelen hava kütleleri içlerindeki nemi Yıldız Dağları’nın denize bakan yamaçları…[Devamını oku]

 • Marmara Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme

  Marmara Bölgesi Türkiye’nin en kalabalık, nüfus yoğunluğu en fazla olan coğrafi bölgesidir.

  ·         Ülke nüfusunun yaklaşık 4/1’i bu bölgededir.

  ·         Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının çok üstündedir.

  ·         Bölge başta sanayi olmak üzere ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerinin gelişmiş ol…[Devamını oku]

 • Marmara Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri

  Marmara Bölgesi’nin yüzey şekilleri oldukça sadedir. Engebeler azdır.Orta yükseklikteki dağlar,platolar ve ovalar çoktur.Hafif dalgalı düzlükler(peneplen) geniş yer kaplar.Türkiye’nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir.

  DAĞLARI:

  Marmara Bölgesi’nde alçak sıralar halinde uzanan dağlar daha çok bölge…[Devamını oku]

 • Daha fazla yükle