I.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti'nin Sosyal Durumu

0

Sosyal Durum:
1.      Tanzimat Fermanı ile tüm halkın can, mal ve namus güvencesi sağlanmıştır.

  • Anadolu, Türk köylüsünün malı değildi, bu nedenle de mal ve can güvencesi pek bir şey ifade etmiyordu.
  • Ticaret azınlıkları, tarım ise Türklerin yaptığı uğraşlardı (uğraşları da toplum içindeki statülerini belirliyordu).

2.      Askerlik tamamen Türklere ait bir uğraş olmuştu, azınlıklar askerlik yapamazdı.
3.      Ordu, eski sayısı ve gücünü kaybetmişti (Tımar sistemi bozulmuş, bu da hem orduyu hem de ekonomiyi etkilemişti).
4.      İmparatorluk içinde çok sayıda din ve ulustan insanlar bulunuyordu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.