İletişim Konusu boşluk Doldurma Çalışması

0

İletişim Konusu boşluk Doldurma Çalışması

İletişim Konusu boşluk Doldurma Çalışması

1-Mektup,telefon,telgraf,televizyon,Bilgisayar,radyo,teyp,faks …………………..araçlarıdır.
2-Mektup,telefon,telgraf,faks  …………………. iletişim araçlarıdır.
3-Televizyon; hem………………hem……………….. iletişim aracıdır.
4-Radyo ve teyp ……………………. iletişim aracıdır.
5-Kitap,gazete,dergi gibi araçlar ………………. iletişim araçlarıdır.
6-Radyo,televizyon,gazete,kitap,dergi  …………….  ……………………… araçlarıdır.
7-Kameramanlar  ………………………….. resimlerini çekerler.
8-Muhabirler ………………………. toplarlar.
9-Sunucu (spiker) …………………………… sunarlar.
10-Eskiden ; ateş, ……………..,…………………..,…………….. gibi araçlarla iletişim kurarlarmış.
11-Yazı icad edildikten sonra  ………………………… ile iletişim kurulmuştur.
12- Eğitilmiş  ………………… ve ………………..  iletişim kurmak için kullanılmışlardır.
13-Mektup ………………. ……………………… aracıdır.
14-Zarfın üzerine alıcının ………………….. ve  …………………numarası yazılmalıdır.
15-Zarfın üzerine …………….. yapıştırmak gereklidir.
16-Başkasına gelen mektupları ………………….   yanlış bir davranıştır.
17-Başkasının yaptığı telefon konuşması ………………………
18-Yangın anında …………….. numaralı telefonla  itfaiye aranmalıdır.
19-Hırsızlık ve asayişle ilgili konuları ……..  ve ……….  numaralı telefonlara haber vermeliyiz.
20-Acil telefonları asılsız ……………………… meşgul etmemeliyiz.
21-Mektup yazarken kağıdın sağ üst köşesine ………………… yazmalıyız.
22-Yazılı belgelerimizi ve resimlerimizi ……………… cihazı ile kolayca başkalarına gönderebiliriz.
23- ……………… dan olayları yalnızca dinleyebiliriz.
24- Duygu,düşünce,haber veya bilgilerinin akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasına ………..denir.
25-Hastalık,yangın,kaza gibi acil durumlarda ………………. ………………………….. yararlanırız.
 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.