İletişim Ünitesi Test Soruları

0

İletişim Ünitesi Test Soruları

İletişim Ünitesi Test Soruları

1-Postahanede,mektup göndermek için hangi gişeye gitmeliyiz?
      a) Mektup gişesine                      b)Havale gişesine                 c)Telgraf gişesine.
2-Bir mektup,aşağıda verilen gruplardan hangisinin tamamı olmazsa gideceği yere ulaşamaz?
    a) Zarf,kalem,kağıt                        b) Zarf ,adres,pul                c) Pul ,zarf,uçak   
3-Uzak bir yerdeki yakınımızla konuşmak için,aşağıdakilerden hangisinden yararlanabiliriz?
    a) Televizyondan                          b) Radyodan                        c) Telefondan   
4-Bir yangınla karşılaştığımız zaman hangi telefon numarasını aramalıyız?
    a) 110’u                                        b) 112’yi                               c) 156’yı 
5-Mektup zarfının üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
    a)  Ad ve Soyad                             b) Adres                                c) İmza    
6-Mektup yazarken neye dikkat etmeyebiliriz?   
    a) Zarfın süslü olmasına   b)kağıdın düzgün ve temiz olmasına   c) Yazımızın silintisiz ve temiz olmasına    
7-Aşağıdaki gruplardan hangisinin tamamında kitle iletişim araçları bulunmaktadır?
     a) Mektup,gazete,dergi,telefon     b) Televizyon,radyo,gazete,dergi   c) Radyo,telefon,telgraf,kitap  
8-Aşağıdakilerden hangisi telefonun kısımlarından biri değildir?                
    a) Kulaklık                                     b) Mikrofon                            c) Teleks
9-Aşağıdakilerden hangisi mektuplarımızı evlerimize kadar getiren görevlidir?
     a) Postacı                                      b) Muhabir                              c) Mahalle Bekçisi.
10-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?        
     a) Başkasının mektubunu açıp okumalıyız.   
     b) Başkasının telefonunu dinlememeliyiz.
     c) Telefonla kısa ve öz konuşmalıyız.
11-Televizyon ve radyoda haberleri sunan kişilere ne denir?
      a) Muhabir                                  b) Kameraman                     c) Sunucu
12-Aşağıdakilerden hangisi,eskiden kullanılan iletişim araçlarındandır?
      a) Telefon,mektup                     b) Ateş,duman                       c) Radyo,televizyon
13-telefonla iletişim kurmak için aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir?
     a) Aranan kimsenin kapı numarası
    b) Aranan kimsenin telefon numarası
    c)  Aranan kimsenin görevi
 
14-TRT aşağıdakilerden hangisinin kısaltılmış adıdır?
   a)Türkiye Radyo Televizyon Kurumu  b)Türkiye Televizyon ve Telsiz   c)Televizyon Radyo Telgraf
15-Aşağıdakilerden hangisi yazılı kitle iletişim aracıdır?
      a) Radyo                                          b) Telefon                          c) Gazete
16-Birisine göndereceğiniz para , postahanenin hangi bölümünde kabul edilir?
      a) Havale                                       b) Mektup                             c) Koli
17-Aşağıdakilerden hangisi işitsel kitle iletişim aracıdır?
      a) Telefon                                     b) Radyo                               c) Kitap
18-Aşağıdakilerden hangisi muhabirin görevlerindendir?
  a) Olaylar hakkında bilgi toplamak  b) Olayların çekimini yapmak  c)Olayların sunuculuğunu yapmak
19-Aşağıdakilerden hangisi kişisel iletişim araçlarından biri değildir?
    a) Mektup                                      b) Dergi                                    c) Telefon
20-Belgegeçerle (Faks) yazılı belge göndermek için aşağıdakilerden hangisini mutlaka bilmeliyiz?
    a) Belgegeçerin kimin olduğunu   
   b) Yazılı belgenin kim tarafından gönderildiğini
   c) Belgegeçerin numarasını
21-Yaralandığımız ve sakatlandığımız zaman hangi acil telefonu aramalıyız?
       a) 112’yi                                     b) 156’yı                                 c) 177’yi
22-Yurt içindeki ve yurt dışındaki  haberleri ayrıntılı olarak yayımlayan araçlara ne denir?
      a) Fotoğraf                                  b) Kişisel iletişim araçları       c) Kitle iletişim araçları
23-Mektuba,aşağıdaki sözlerden hangisi ile başlayamayız? 
      a)Canım anneciğim                   b) Ellerinden öperim              c)Sevgili arkadaşım
24-Mektubun sağ üst köşesine aşağıdakilerden hangisi yazılır?
      a) Başlık                                    b) Adres                                 c) Tarih
25-Telefonun ağzımıza ve kulağımıza tuttuğumuz parçasına ne ad verilir?
       a) Ahize                                   b) Makine                              c) Mikrofon

İletişim Ünitesi Test Soruları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.