İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları ve Cevapları

0

İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları ve Cevapları

İnfaz koruma memurluğu mülakatlarında çıkabilecek sorular ve cevaplar; 2018 yılı İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları ve Cevapları

İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları ve Cevapları

Sivas İnfaz Koruma Memuru Mülakat Soruları

 • Açık ve Kapalı cezaevi nedir açıklayınız ?
 • Lozan antlaşmasını açıklayınız ?*
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine nasıl başvurulur?
 • Cezaevleri infaz kurumları hangi kanuna tabidir?

İzmir İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

 • Amasya genelgesi kararları nelerdir?
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını sayınız?
 • ECO nedir?
 • İdari memurun görevi nedir?
 • Ambar memurunun görevi nedir?
 • Baş infaz koruma memurunun görevi nedir?
 • Temel hak ve özgürlükler nelerdir?
 • Hakim güvencesi ne demektir?
 • İKM ne yapar kimdir?
 • İnkilaplardan birisini anlat?
 • Din ve vicdan özgürlüğünden ne anlıyorsun?

Kahramanmaraş İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

 • Nano teknoloji ne demek?
 • 1453 fetih filmi yapımcısı kimdir?
 • Anayasa nedir?
 • Cezaevi nedir?
 • Kurtuluş savaşlarını kısaca anlat?
 • Dünyanın en derin çukuru nerededir?

Gaziantep İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

 • İnfaz koruma memuru ne iş yapar? Görevleri nelerdir?
 • İnfaz koruma memurunun amirlerini söyleyiniz?
 • Mart ayında tarihimizdeki en önemli olay nedir?
 • Mynmar Depreminin Şiddeti ve Akıbeti ?
 • Danıştayın Görevi Nedir?
 • Mahkeme çeşitlerini sayınız.
 • Cezaevi çeşitlerini sayınız.
 • F Tipi-, E tipi ve M tipi cezaevleri  arasındaki farkLar neLerdir?
 • Atatürk hangi savaşlara katılmıştır?
 • Atatürkçülük nedir
 • İkinci Dünya Savaşının tarihi nedir sonuçlarını kısaca anlatınız?
 • Papa 2.ci Joan Pol Nerde yaşamış
 • Memur, memurluktan atıldıktan sonra sicilinden ne kadar süre sonra silinir?
 • Fatih Sultan Mehmet’in şiir yazarken kullandığı mahlas nedir?
 • III. Selim dönemini sonlandıran olay hangisidir?
 • Orhun Abideleri nerededir?
 • Semerkand hangi ülkenin sınırları içinde yer alır?
 • Fransa ve İngiltere’yi birbirine bağlayan geçidin adı nedir?
 • BM ‘de veto hakkı hangi ülkelerde vardır?
 • Şengay Antlaşması’nı kısaca açıkla.
 • Dunyada müslümün nüfusu yüzde kaçtır?
 • Preveze Deniz Savaşı hakkında ne biliyorsunuz?
 • Hocalı Katliamı’nı açıklayınız?
 • İlam nedir?
 • Hüküm nedir?
 • Yüksek mahkemeleri sayınız?
 • 5 Güney Amerika ülkesi sayınız.
 • Çanakkale’de kaç cephede savaşıldı?
 • ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ sözü kime aittir?
 • Cumhuriyet dönemi şairleri kimlerdir?
 • Şuanki Adalet Bakanı kimdir?
 • Türkiye NATO’ya kaç yılında üye oldu?
 • Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırıldı?
 • Türk Dil Kurumunun kurulma amacını bir cümle ile özetleyiniz
 • Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen en önemli inkılap hangisidir?
 • Cumhurbaşkanı hangi durumlarda veto edemez?
 • Sakarya savaşı hakkında bilgi veriniz.
 • Adliyede tutulan defterler nelerdir?
 • Hatay ili hakkında bilgi veriniz.
 • 1924 anayasası hakında bilgi veriniz.
 • Taşra teşkilatının yönetim mekanizmalari nelerdir?
 • Üst mahkemeler hangileridir?
 • Memurun izinleri nelerdir?
 • Erkek memur doğum izni alabilir mi?
 • SayıştayIn görevi nedir?
 • Yargıtay ve Danıştay’ın görevleri nelerdir?
 • Milletvekili seçilme yaşı kaÇTIR?
 • Yasama yetkisi kime aittir?
 • Yasa teklifi ve kanun teklifi nedir? ikisinin arasında fark var mıdır varsa nelerdir?
 • Semerkand nerenin başkentidir?
 • 1930 yılından önce kurulan bankaları sayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.