ONDALIKLI SAYILAR

0

ONDALIKLI SAYILAR
Ondalıklı Sayı
a bir tam sayı ve n bir sayma sayısı ise a/10^n şeklindeki sayılara ondalıklı sayılar denir.
abcd/10000=  a,bcd= a+(b/10)+(c/100)+(d/1000)   şeklinde yazılır. Burada a’ya tam kısım ,bcd’ye ondalıklı kısım denir.

Devirli (Periyodik) Ondalıklı Sayı
Bir ondalıklı sayıda ondalıklı kısım belli bir kurala göre tekrarlanıyorsa bu sayıya devirli ondalıklı sayı denir.
Devreden kısım üzerine __  işareti konur.
                   __
a,bcbc…..=a,bc  şeklinde yazılır.
 
 
ONDALIK SAYILARDA İŞLEMLER

Toplama -Çıkarma
İşlem yapılacak ondalıklı sayılar virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır.Doğal sayılarda olduğu gibi işlem yapılır ve sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.

Çarpma
Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır.Sonuç, çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

Bölme
Bölen virgülden kurtulacak şekilde 10’un kuvveti ile çarpılır.Bölen de aynı 10’un kuvveti ile çarpılarak normal bölme işlemi yapılır.

Devirli Ondalık sayıların Rasyonel Sayıya Dönüştürülmesi
                                                
                                                    Tüm sayı- Devretmeyen Sayı
Verilen sayı = _________________________________________________           
                       Devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadar 0

            _          abcd-abc
    ab,cde= ___________
                           990

Devreden sayı 9 ise bir önceki rakam bir artırılır.
                     _                      _
            3,4 =4         ,        15,9 =16

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.