Sağlık Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

0

Sağlık Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

S-1) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etmenlerden değildir?
a)mikroorganizmalar b)vektörler c)bitkiler d)vitaminler e)hayvanlar ve insanlar
S-2) Sivrisinek,tahtakurusu,bit,pire gibi eklem bacaklılar ile fare gibi kemiriciler biyolojik etmenlerin hangi öğesine aittir?
a)mikroorganizmalar b)vektörler c)bitkiler d)vitaminler e)hayvanlar ve insanlar
S-3) Bir bulaşıcı etkeni ve toksinleri kullanarak vücutta hastalığa karşı direnç oluşturma ve uygulamalara ne ad verilir?
a) bağışıklama b)aile planlaması c)rehabilitasyon d)tedavi hizmetleri e)sağlık hizmetleri
S-4) Aşağıdaki vitaminlerden hangisi güneş enerjisi ile vücudumuza alınır?
a)A vitamini b)B vitamini c)C vitamini d)D vitamini e)E vitamini
S-5)Eşlerin sosyoekonomik durumları göz önüne alarak, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmalarına ne ad verilir?
a)çocuk planlaması b)bebek planlaması c)eş planlaması d)toplum planlaması e)aile planlaması
S-6)Vücudun kütle ve hacim olarak artışına ne ad verilir?
a)büyüme b)gelişme c)olgunlaşma d)öğrenme e)gelişim
S-7) Hücre ve dokuların yapı bileşenlerindeki değişmeler sonucu organların,işlevlerinde belli bir olgunluğa erişmesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)büyüme b)gelişme c)olgunlaşma d)öğrenme e)gelişim
S-8) Merkezi sinir sistemini uyararak kişinin ruhsal durumu üzerine etki ederek bazı maddelere karşı alma isteği duyulması na ne ad verilir ?
a)yoksunluk b)nöbet c) nikotin d)bağımlılık e)yoksunluk
S-9) Aşağıdakilerden hangisi sigaranın meydana getirdiği hastalıklardan birisi değildir?
a)kanser b)kalp krizi c)kangren d)bronşit e)cüzzam
S-10) Aşağıdakilerden hangisi sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden biri değildir?
a)fare zehiri b)protein c)nikotin d)karbonmonoksit e)katran
S-11) Aşağıdakilerden hangisi vektörlerin yol açtığı hastalıklardandır ?
a)Kolera b) Tifüs c) Tifo d) Menenjit e)Verem
S-12) Anne, baba ve evlenmemiş çocuklarda oluşan aile ye ne ad verilir?
a)geniş aile b)normal aile c)çekirdek aile d)büyük aile e)küçük aile
S-13) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik çağındaki kız ve erkek çocuklarda ortak olarak görülen gelişim özelliklerindendir ?
a) Boy uzaması
b) Ses kalınlaşması
c) Gırtlak çıkıntısının belirginleşmesi
d) Yumurta hücrelerinin olgunlaşması
e) Adet kanaması(regl) oluşması
S-14) Çocuğun gelişiminde aşağıdaki dönemlerden hangisi 3 – 6 yaş arasını kapsar ?
a) Bebeklik dönemi
b) Özerklik dönemi
c) Oyun dönemi
d) Okul dönemi
e) İşlem öncesi dönem
S-15) Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden bir değildir?
a) yaş b) cinsiyet c) alışkanlıklar d) aile e) meslek

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.