Türk Edebiyatında Yazarlar ve Onların Eserleri

0

Türk Edebiyatında Yazarlar ve Onların Eserleri
DİVAN EDEBİYATI
13.yy
Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba,
Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
 
14.yy
Gülşehri: Mantıku’t-Tayr
AşıkPaşa: Garipname
Kadı Burhaneddin
Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid,Divan
15.yy
Şeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan
Ahmed Paşa: Divan
Necati: Divan
Süleyman Çelebi: Vesileyü�n-Necat(Mevlid),
Ali Şir Nevai: Mecalisü�n-Nefais, Muhakemetü�l-Lügateyn,Mizanü�lEvzan, Leyla vü Mecnun,
Ferhad ü Şirin�3;
NESİR
Sinan Paşa:Tazarruname, Tezkiretü�l Evliya
Mercimek Ahmed: Kaabusname
16.yyyy
FuzuliBeng ü Bade,�
Zati: Divan, Edirne Şehrengizi
Baki: Dinvan, Kanuni Mersiyesi
NESİR
Evliya Çelebi: Seyahatname
Katip Çelebi: Keşfü�z-Zünun, Cihannüma�
Seydi Ali Reis: Miratü�l-Memalik
Naima: Naima Tarihi
Peçevi: Peçevi Tarihi
17.yy
Nefi: Siham-ı Kaza, Divan
Nabi: Hayriye, Hayrabad, Divan
Naili: Divan
18.yyyy
Nedim: Divan
Galib: Hüsn ü Aşk, Divan
TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1895)5)
Şinasi:tiy),
Müntehabat-ı Eşar(şiir),
Durubub-ı Emsal-i Osmani(sözlük),
Tercüman-ı Ahval(Agah Ef. İle), Tasvir-i Efkar
 
Ziya Paşa: Harabad, Zafername, Eşar-ı Ziya, Terkib-i Bend, Terci-i Bend(şiir),
Rüya(mülakat)..
Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri..(roman)
İzmir Hatıraları,Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi,..(hikaye)
Kır Yıl, Saray ve Ötesi..(anı)
Mehmet Rauf: Eylül,
Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemen, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız(roman)
Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarihi�(hikaye)
Pençe, Cidal..(tiy)
Siyah İnciler(mensur şiir)
 
Hüseyin Cahit Yalçın:Nadide,Hayal İçinde(roman)
Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri,..(hik)
Kavgalarım(nesir)
FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1911)
Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale(şiir)
Frankfurt Seyahatnamesi(gezi)
Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan(nesir)
MİİLİ EDEBİYAT(1911-1923)
Mehmet Emin Yurdakul:l: Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri..
Türk�ün Hukuku..(nesir)
 
Ziya Gökalp: Kızılelma, Altın Işık, Yeni Hayat(şiir)
Malta Mektupları(mektup)
Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi�(nesir)
 
Ali Canip Yöntem
 
Ömer Seyfettinin: Efruz Bey, Ashab-ı Kehfimiz(roman)
Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabed, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan(hikaye)
Türklük Ülküsü..(inceleme)
Şiirler
 
Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan(roman ve hik.)
 
Mehmet Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edb. Tarihi, Türk Saz Şairleri, TDE Hakkında Araştırmalar..
 
MİLLİEDEBİYAT AKIMINDAN ETKİLENENLER
Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Ankara, Panaroma, Hep O Şarkı, Hüküm Gecesi(roman)
Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam..(hikaye)e)
20.YY. TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR
Hüseyin Rahmi Gürpınar:Şık, İffet, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, Nimetşinas, Son Arzu, Metres�(roman)
Tiyatro ve öyküleri de vardır.
 
Mehmet Akif Ersoy:
 
Yahya Kemal Beyatlı:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayam Rübailerini Türkçe Söyleyiş..(şiir)
Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair�(nesir)r)
 
Ahmet Rasim: Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi..(anı)
Şehir Mektupları(mektup)
Muharrir Bu Ya, Şair, Edip(biyografi)
 
Rıza Tevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm(şiir)
Anı, eleştiri gibi alanlarda da eser vermiştir.
 
*****HURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Sait Faik Abasıyanık:Alemdağ�da Var Bir Yılan, Şahmeran, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Havuz Başı, Kumpanya�(öykü)ü)
Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı(roman)
Şimdi Sevişme Vakti(şiir)
 
Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf*, İçimizdeki Şeytan..(roman)
Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk, Yeni Dünya(öykü)
Dağlar ve Rüzgar, Kurbağaların Serenadı..(şiir)
 
Memduh Şevket Esendal: Mendil Altında, Ev Ona Yakıştı, Otlakçı�(öykü)
Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, �(roman)
 
Abdülhak Şinasi Hisar: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca�daki Eniştemiz,..(roman)
Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pieere Loti..(anı,daneme)
Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman, Fıkraları(antoloji)
 
Neyzen Tevfik:Hiç, Azab-ı Mukaddes
 
 
 
 
Sezai Karakoç: Mona Rosa, Körfez, Hızır�la Kırk Saat, Leyla ü Mecnun, Ayinler, Alın Yazısı..(şiir)
Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif(inceleme)�..
 
Necati *****alı: Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik�(oyun)
Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Ay Büyürken..(öykü)
Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşk Da Gezer..(roman)
 
Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi�(oyun)
Şişhane�ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Kızıl Saçlı Amazon, Yaşasın Demokrasi, Ay şığında Çalışkur, Sancho�nun Sabah Yürüyüşü(öykü)
Keşanlı Ali Destanı,
 
Aziz Nesin: Zübük, Tatlı Betüş, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz�(roman)
Damda Deli Var, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Yaşasın Memleket, Kördöğüşü�(öykü)
Hadi Öldürsene Canikom..(oyun)
 
Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı�(roman)�
Orhan Kemal:Ekmek Kavgası, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek, Babil Kulesi, Kardeş Payı..(öykü)
Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları,�(roman)
 
Yaşar Kemal:İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf,Fırat Suyu Kan Akıyor, Allah�ın Askerleri,sarı Sıcak�.(roman,öykü)
 
Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar�(roman)
Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Oğlumuz,..(öykü)
İbiş�in Rüyası, Ayakta Durmak İstiyorum..(oyun)�.
 
Cahit Külebi: Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı�nda, Rüzgar,�(şiir)
 
Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası,                                         Ayetler�(şiir)�
 
Cevat Şakir  Kabaağaçlı(Halikarnas Balıkçısı): Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis�(roman)
Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Ege�nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada,��(öykü)
Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt, Anadolu�nun  Sesi�(mitoloji, inceleme,deneme)
Namık Kemal: İntibah, Cezmi(roman),
Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Gülnihal,  Kara Bela, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah(tiy),
Tahrib-i Harabad, Takip(eleştiri),�
 
Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası(roman)
Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır..(tiy)
Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde,Nejad, Zemzeme(şiir)
Takdir-i Elhan(eleştiri)
Talim-i Edebiyat(edb. Bilgileri)�
 
Abdülhak Hamit Tarhan: Makber, Sahra,Belde Ölü, Havle, Divaneliklerim..(şiir)
Macera-yı Aşk, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tarık, Nesteren, Eşber, Zeyneb, Fitnen..(tiy)
 
Ahmet Mithat Efendi: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey�le Rakım Efendi, Henüz 17 Yaşında, Dürdana Hanım, Paris�te Bir Türk(roman)
Letaif-i Rivayat(hikaye)
Bedir, Tercüman-ı Hakikat(gazete)..
 
Şemseddin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(roman)
Kamus-i Türki, Kamus-i Arabi..(sözlük)
Sefiller, Robinson,..(çeviri)�
 
Ahmet Vefik Paşa: Lehçe-i Osmani, Şecere-i Türk, Tarih-i Osmani..
 
Samipaşazade Sezai: Sergüzeşt(roman)
Küçük Şeyler(hikaye),
Şir(tiy)
 
Muaalim Naci: Ateşpare, Şerare, Füruzan(şiir)
Demdeme(eleştiri)
Islahat-ı Edebiye(edebi bilgiler)
Lügat-i Naci(sözlük)
 
Nabizade Nazım: Karabibik, Zehra
Zavallı Kız, Bir Hatıra,..(hikaye)
 
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI(1896-1901)
 
Tevfik Fikret: Rüban-ı Şikeste, Rübab�ın Cevabı, Haluk�un Defteri, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin(şiir)
 
Cenab Şahabettin: Tamat, Cenab�ın Şiirleri
Hac Yolunda, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları(gezi)
Evrak-ı Eyyam(nesir)
Yiryaki Sözleri(özdeyiş)
Körebe, Yalan, Küçükbeyler(tiy)
Zoraki Diplomat, Politikada 45 yıl, Gençlik ve Edb. Hatıraları..(anı)
Ahmet Haşim, Atatürk(monografi)
Erenlerin Bağından(şiir)�
 
Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Handan, Zeyno�nun Oğlu, Ateşten Gömlek, Tatarcık, Kalp Ağrısı�(roman)
Dağa Çıkan Kurt, İzmir�den Bursa�ya, Harap Mabetler..(öykü)
Türk�ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Kenen Çobanları(anı)�.
 
Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu, Gizli El, Yaprak Dökümü, Acımak, Gökyüzü, Miskinler Tekkesi, Kızılcık Dalları, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Bir Kadı Düşmanı, Kavak Yelleri, Kan Davası�(roman)
Leyla ile Mecnun, Gençlik ve Güzellik�(öykü)
Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Yaprak Dökümü, Eski Rüya, istiklal�(oyun)
Anadolu Notları(gezi)
Dil ve Edebiyat(eğitim)
 
Refik Halit Karay: İstanbul�un İçyüzü, Çete, Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı�(roman)
Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri(öykü)*
Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa�nın Hatıraları, Guguklu Saat�(mizah)*
Makyajlı Kadın, Tanrı�ya Şikayet�(günlük)�
 
Falih Rıfkı Atay: Zeytindağı, Çankaya, Atatürk�ün Bana Anlattıkları, Atatürk�ün Hatıraları, Batış Yılları, Ateş ve Güneş, Atatürk Ne İdi?..(anı)*
Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Hind�(gezi)*
 
BEŞ HECECİLER
Faruk Nafiz Çamlıbel: Han Duvarları, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Zindan Duvarları�(şiir)*
Canavar, Akın, Yayla Kartalı�(oyun)
Yıldız Yağmuru(roman)
 
Enis Behiç Koryürek: Miras,Güneşin Ölümü�(şiir)
 
Halit Fahri Ozansoy: Aruza Veda*, Efsaneler, Rüya�(şiir)
Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları(roman)
 
Orhan Seyfi Orhon: Gönülden Gönüle, Fırtına ve Kar�(şiir)
Çocuk Adam(roman)
 
Yusuf Ziya Ortaç: Yanardağ, Akından Akına�(şiir)
Üç katlı Ev, İsmet İnönü�(roman)
Nikahta Keramet..(oyun)
Ahmet Hamdi Tanpınar: Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, �(roman)
Abdullah Efendi�nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Hikayeler(öykü)
Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Denemeler(deneme)
19.Asır Türk Edb. Tarihi�(inceleme)
Bütün Şiirleri
 
Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Yalnızız, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Bir Tereddütün Romanı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya�nın Koltuğu, Biz İnsanlar�(roman)
Eğitim-Gençlik-Üniversite, Doğu-Batı Sentezi, Din-İnkılap-İrtica, Avrupa ve Biz�(inceleme,deneme)
 
Necip Fazıl Kısakürek: Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi..(şiir)
Aynadaki Yalan, Kafa Kağıdı, Birkaç Hikaye�
Tohum, Bir Adam Yaratmak, Para, Sabırtaşı, Reis Bey, Ahşap Konak, Künye, Yunus Emre�(oyun)
Son Devrin Din Mazlumları, Çöle İnen Nur, Çerçeve, Cinnet Müstatili�(nesir)
 
Cahit Sıtkı Tarancı: Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükut, Düşten Güzel(şiir)
Ziyaya Mektuplar(mektup)
 
Ahmet Muhip Dıranas: Şiirler, Kırık Saz
Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Çıkmaz, Oyunlar(tiy.)
 
Fazıl Hüsnü Dağlarca: Üç Şehitler Destanı, Çocuk ve Allah, Daha, Yedi Mehmetler, Çanakkale Destanı, Kınalı Kuzu Ağıdı, 19 Mayıs Destanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk�(şiir)
 
Nurullah Ataç: Okuruma Mektuplar, Günce I-II, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Söyleşiler, Söz Arasında, Diyelim�(deneme,eleştiri,inceleme)
 
Ahmet Kutsi Tecer: Şiirler/Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü,�(oyun)
Sivas Halk Şairleri Bayramı, Köylü Temsilcileri
 
Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul(roman)
İstiklal Şairi Mehmet Akif, Namık Kemal..(biyografi)
 
Kemalettin Kamu: Bingöl Çobanları, Gurbet, Gurbette Renkler, Gurbet Geceleri�(şiir)
 
Orhan Veli Kanık: Garip, Vazgeçemediğim, Yenisi, Karşı, Destan Gibi, Bütün Şiirleri
La Fontaine, Bindiğimiz Dal,..(nesir)
 
Melih Cevdet Anday: Rahatı Kaçan Ağaç, Garip, Yan Yana�(şiir)
 
Sabahattin Eyuboğlu: Sanat Üzerine Denemeler, Mavi ve Kara, Montaigne..(deneme)
 
Atilla İlhan: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün, Ayrılık Sevdaya Dahil�(şiir)
Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sokaktaki Adam, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Zenciler Birbirine Benzemez�(roman)
Abbas Yolcu, Hangi Sol, Hangi Atatürk, İkinci Yeni Savaşı, Batı�nın Deli Gömleği�(gezi, deneme, eleştiri)
 
Cemil Meriç: Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Hint Edebiyatı, Mağaradakiler, Bu Ülke, Işık Doğudan Gelir�
 
Nihad Sami Banarlı: Türkçeni Sırları, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Yahya Kemal Yaşarken, Edebi Bilgiler�..
 
Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Geçmiş Günler, Atatürk�ü Özleyiş, Atatürk..
 
Ümit Yaşar Oğuzcan: Şiirde Kırk Yıl, Aşk Mıydı O, Önce Sen Sonra Sen, İki Kişiye Bir Dünya, Hüzün Şarkıları,  Seninle Ölmek İstiyorum�(şiir)..Çarşaf dergisinde de mizahi şiirler yazmıştır.
 
Oğuz Atay: Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken(roman,öykü)
 
Adalet Ağaoğlu: Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü, �.(roman)
Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda�.(oyun)
 
Orhan Pamuk: Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Yeni Hayat,Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale(roman)
 
Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı, Bir Şoförün Gizli Defteri, İki Süngü Arasında�
 
Cahit Zarifoğlu: İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Şiirler
Yürek Dede ile Padişah, Ağaçkakanlar, Serçekuş, Savaş Ritmleri..(roman)
 
Pertev Naili Boratav: Folklor ve EdebiyatI-II, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, �.(edebi bilgiler)
 
Behçet Necatigil: Kapalı Çarşı, Sevgilerde, İki Başına Yürümek�(şiir))
Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar�(radyo oyunu)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.