Araç çubuğuna atla
 • cengiz Biyoloji forumunda Biyoloji grup logosuVirüsler konusunu başlattı 1 gün 18 saat önce

  Virüsler

  Protein kılıf ve bir nükleik asitten meydana gelir.Bu yapıya nükleoprotein denir.
  Virüsün protein kılıfına kapsid, kılıfı oluşturan parçalara kapsomer, yönetici molekülüne ise genom denir.
  Sitoplazmaları yoktur.
  Enzim sistemleri olmadığından hücre içi mecburi parazittirler.
  Enzim sistemleri olmadığından antibiyotiklerden etkilenme…[Devamını oku]

 • Mavi-Yeşil Alglerin Özellikleri

  Fotosentez yaparlar ama kloroplastları yoktur.
  Tatlı su birikintilerinde ve göllerde yaşarlar.
  Sitoplazmalarında yeşil renkli klorofil pigmenti ve mavi renkli fikosiyanin pigmenti bulunur.
  Yapışkan, jelatinimsi bir dış kılıf ile örtülüdür.

 • Bakteriler, Bakteriler özellikleri

  Bakteriler

  Ribozom hariç organelleri yoktur.
  Bütün bakterilerde hücre zarı ve hücre çeperi bulunur. Çeperin yapısında karbonhidrat, protein ve yağ bulunur.Bazı bakterilerde ise çepere ek olarak polisakkaritlerden meydana gelmiş kapsül bulunur.
  Hücre zarından oluşan mesozomları vardır.Mesozom, sol…[Devamını oku]

 • İnsan böbreğinde idrar oluşumu nasıl olur?

  İnsan böbreğinde idrar oluşumu

  İnsan böbreğinde idrar oluşumunda süzülme,geri emilme ve salgılama evreleri vardır.
  1.Süzülme :
  Yüksek kan basıncı etkisiyle glomerulus kılcal damarlarından bowman kapsülüne amino asitler,glikoz,inorganik maddeler,üre ,ürik asit ve su geçer.Bu olaya süzülme denir.Süzülme…[Devamını oku]

 • Canlılarda Beslenme Şekilleri

  Dünyamızdaki bütün canlılar beslenme bakımından ototrof ve heterotrof olarak iki grupta toplanabilir.

  İnorganik maddelerden organik besin yapanlara, ototrof (üretici) denir. Bunu yapamayıp da hazır organik besin kullananlara da heterotrof (tüketici) denir.

  1. Ototrof Canlılar

  Fotosentez yapanlar (Fotoototrofla…[Devamını oku]

 • Parazitler ve çeşitleri nelerdir?

  Parazitler ve çeşitleri

  Parazitlik : Beraber yaşayan iki canlıdan biri fayda görür. Bu esnada faydalandığı canlıya zarar verir. Bu yüzden bu birliklere zararlı birlikler denir. İki canlı ayrılacak olursa, fayda gören bu faydayı kaybettiği için yaşamını yitirebilir.

  Parazitlik Çeşitleri:

  Parazitler…[Devamını oku]

 • cengiz Biyoloji forumunda Biyoloji grup logosuBağ dokusu Nedir? konusunu başlattı 1 gün 18 saat önce

  Bağ dokusu Nedir?

  BAĞ DOKUSU: Doku ve organları birbirine bağlar.Vücudun her yerinde bulunur.Buna katılgan doku da denir.Hücreler ve hücreler arası maddelerden ve liflerden oluşur.Hücreler arasında bu hücreler tarafından salgılanan ara madde bulunur.Ara maddede ağsı,kollogen,elastik lifler olmak üzere 3 tipte lif görülür.Ara madde miktarı çok,ba…[Devamını oku]

 • Omurgalı hayvanlarda boşaltım sistemi

  Canlılardaki azotlu artık ürünleri amonyak ,üre,ürik asittir.Amonyağa göre üre,üreye göre de ürik asit daha az zehirlidir.Suda yaşayan canlılar amonyağı fazla enerji harcamadan kolayca suya verebilir.Karada yaşayan canlılar da ise amonyak daha az zehirli olan üre veya ürik asite daha fazla enerji harcanara…[Devamını oku]

 • 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları
  1)Hayvan hücresinde bulunan organellerden 7 tanesinin adlarını yazarak görevlerini açıklayınız.

  2)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  a) ……………………… hayvan hücrelerinde dıştan içe doğru boğumlanma şeklinde gerçekleşir.
  b) Üreme hücreleri …………………. bölünmeyle oluşturulur.
  c)Homolog kromo…[Devamını oku]

 • Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri
  Sindirim sisteminin ana organları ve yan organları bulunmaktadır. Eğer besin o organın içinden geçiyorsa bu organlar ana organlardır. Bir organ tarafından salgılanan salgılar besinlere dışarıdan ekleniyorsa bu görevi yapan organlara da yan (yardımcı) organ denilmektedir. Örneğin mideden besinler geçtiği içi…[Devamını oku]

 • Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
  1) Çevresel Faktörler : Karbondioksit miktarı, ışık şiddeti, sıcaklık ve mineral tuzları.

  2) Genetik Faktörler : Kloroplast sayısı, su miktarı, yaprak genişliği, stomaların yapısı ve sayısı, kutikula kalınlığı ve enzim miktarı.

  1) Fotosentez Hızını Etkileyen Çevresel Faktörler:
  Karbondioksit miktarı :…[Devamını oku]

 • cengiz Biyoloji forumunda Biyoloji grup logosuHücre konusunu başlattı 1 gün 18 saat önce

  Hücre
  Hücre teorisi:

  1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.

  2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.

  3)Hücreler bölünerek çoğalırlar.

  •             Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir.İş bölümü ve doku oluşumu yoktur.Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölüm…[Devamını oku]

 • Çiçeğin Bölümleri ve Görevleri
  Çiçeğin bölümlerini ve bunların görevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

  Çiçeğin Bölümleri
  Çanak yaprak: Genelde yeşil renklidir. Çiçeğin en dış kısmını oluşturur.Çiçek tomurcuk halindeyken çiçeği korur.

  Taç yaprak: Çiçeğin renkli ve kokulu kısmıdır. Tozlaşmada böcekleri çekerek bitkinin çoğalmasında öneml…[Devamını oku]

 • Bitkilerin Sınıflandırılması
  Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır. Çoğalmalarındaki farklılığa göre ikiye ayrılan bitkiler, çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki ana başlıkta incelenir;

  Çiçekli Bitkiler
  En gelişmiş bitki grubudur. Tohum ve meyve oluşturarak çoğalırlar.

  Çiçekli bir bitki dört farklı kısımdan oluşur;

  a) Kök:
  Bitk…[Devamını oku]

 • Görme Organımız Göz
  Göz, çevremizden aldığı ışık sayesinde görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Gözümüzü koruyan yapılar kaşlar, göz kapakları, kirpiklerdir.Gözümüzde ayrıca gözyaşı bezleri ile göz yuvarlığını göz çukuruna bağlayan ve bunların hareketini sağlayan kaslar bulunur. Aşağıda şekli inceleyerek gözün görmesini sağlayan bölümler…[Devamını oku]

 • Mayoz Bölünmenin Evreleri
  Mayoz bölünmenin evrelerinden olan mayoz 1 evresinde yarısı anneden diğer yarısı ise babadan gelen 46 kromozomlu üreme ana hücreleri vardır. Belirli noktalardan temas eden eş kromozomlar arasında gen değişimi olur ve böylece farklı karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu evre sonunda eş kromozomlar iğ iplikler…[Devamını oku]

 • Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar
  Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar şunlardır;

  MAYOZ BÖLÜNME

  Çok hücreli canlıların üreme hücrelerinde görülür.
  Bitkilerin çiçeklerindeki üreme organlarında, hayvanların üreme organlarında bulunur.
  Oluşan hücreler üremeyi sağlar.
  Bölünme sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya iner.
  Oluş…[Devamını oku]

 • cengiz Biyoloji forumunda Biyoloji grup logosuKulak konusunu başlattı 1 gün 18 saat önce

  Kulak
  Kulaklarımız işitmemizi ve dengemizi sağlayan duyu organımızdır. Suya atılan bir taşın oluşturduğu dalgalar gibi havada da ses dalgaları mevcuttur. Bu ses dalgaları kulağımızdaki duyu almaçları ile algılanır. Aşağıdaki şekli inceleyerek kulağın bölümleri hakkında bilgi edinelim.

  Kulak dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur.…[Devamını oku]

 • Daha fazla yükle

ela

ela kullanıcısının profil fotoğrafı

@ela

etkin 1 gün 18 saat önce