Araç çubuğuna atla
 • cengiz Fizik grup logosuFizik grubuna katıldı 17 saat 8 dakika önce

 • Küpün yüzey alanı
  Küpün ayrıt sayısı: Küpün eşit uzunlukta 12 ayrıtı vardır.

  Küpün Köşesi: İki ayrıtının kesiştiği yere köşe denir. 8 Köşesi vardır.

  Tanımı: Bütün ayrıtları eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp denir.

  Küpün yüzey alanı
  Küpün Özellikleri:
  1. Küpün 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
  2. Karşılıklı yüzleri birbirine paral…[Devamını oku]

 • 10. Sınıf matematik konuları

  Polinomlarda İşlemler
  P(X) İn X = K İçin Değeri
  P(X) İn (Ax + B) İle Bölünmesiyle Elde Edilen Kalan
  P(X) İn Xn + A İle Bölümünden Kalan
  P(X) İn (X – A) . (X – B) Çarpımı İle Bölünmesi
  P(X) İn (A. X + B)2 İle Bölünebilmesi

  II. Dereceden Denklemler
  Denklemin Çözümü
  İkinci Dereceden Bir Denkleme Dönüşebilen Denklemlerin…[Devamını oku]

 • Asal Sayılar ve Örnekler

  ASAL SAYILAR

  Asal sayilar, 1 ve kendisinden baska pozitif tam böleni olmayan 1′ den büyük tamsayilardir. En küçük asal sayi, 2′ dir. 2 asal sayisi disinda çift asal sayi yoktur. Yani, 2 sayisi disindaki tüm asal sayilar tek sayidir. Asal sayilar kümesi,

  { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, … }

  dir.

  F…[Devamını oku]

 • EŞİTLİĞİN ÖZELİKLERİ

  Eşitliğin özellikleri konu anlatımı

  1)  a = b ise, a ± c = b ± c dir.

  2)  a = b ise, a . c = b . c dir.

  3)  a = b ise,

  4)  a = b ise, an = bn dir.

  5)  a = b ise,

  6)  (a = b ve b = c) ise, a = c dir.

  7)  (a = b ve c = d) ise, a ± c = b ± d

  8)  (a = b ve c = d) ise, a . c = b . d dir.

  9)  (a = b ve c = d) ise,

  10)  a…[Devamını oku]

 • ax + b = 0 DENKLEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİ

  ax + b = 0 DENKLEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİ

  ax + b = 0 DENKLEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİ konu anlatımı e-dersnotlari.com

  1) a ¹ 0 olmak üzere,

  ax + b = 0 ise,

  2) (a = 0 ve b = 0) ise, ax + b = 0 denklemini bütün sayılar sağlar. Buna göre, reel (gerçel) sayılarda çözüm kümesi dir.

  3) (a = 0 ve b ¹ 0) ise, ax + b = 0 denklem…[Devamını oku]

 • Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesi bulma

  Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesi

  Çözüm Kümesinin Bulunması

  Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesi; yok etme yöntemi, yerine koyma yöntemi, karşılaştırma yöntemi, grafik yöntemi, determinant yöntemi gibi…[Devamını oku]

 • SİHİRLİ MATEMATİK

  Sayılar şaşmaz.Bu matematiğin temelidir.Hüner, bu sayıları yerinde kullanabilmekte ve aralarındaki bağıntıların özelliğini tanıyabilmektedir.

  Biz de istersek, küçük bir çaba ile matematiğin sihirli yönünü tanıyabiliriz.Tam sayılar arasındaki dört işlemi yapabilen her öğrenci bu matematik oyunlarını öğrenebilir ve uygulay…[Devamını oku]

 • 9.Sınıf Matematik Konuları

  A.MANTIK

  1. Önermeler

  2. Bileşik Önermeler

  3. Açık Önermeler

  4. İspat Yöntemleri

  B.KÜMELER

  1. Kümelerde Temel Kavramlar

  2. Kümelerde İşlemler
  C.BAĞINTI-FONKSİYON-İŞLEM
  1. Kartezyen Çarpım
  2. Bağıntı

  3. Fonksiyon

  4. İşlem

  5. Fonksiyonlarda İşlemler

  D.SAYILAR
  1. Doğal Sayılar

  2. Tam Sayılar

  3. Modüler Aritme…[Devamını oku]

 • ela Matematik forumunda Matematik grup logosuKümeler konusunu başlattı 1 gün 18 saat önce

  Kümeler

  A={a,b,c}

  s(A) = 3

  Alfabenin ilk 3 harfi

  Boş Küme: Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

   

  Sonlu Küme: Elemanları sayılabilen kümelerdir.
  Sonsuz Küme: Elemanları sayılamayan kümelerdir.
  Alt Küme:Bir A kümesinin her bir elemanı bir B kümesinin de elemanı ise A, B’ nin alt kümesidir.

  Alt Küme Sayısı: n elemanlı bir kümenin alt kü…[Devamını oku]

 • 8 sayısının sırrı
  1 x 8 + 1 = 9

  12 x 8 + 2 = 98

  123 x 8 + 3 = 987

  1234 x 8 + 4 = 9876

  12345 x 8 + 5 = 98765

  123456 x 8 + 6 = 987654

  1234567 x 8 + 7 = 9876543

  12345678 x 8 + 8 = 98765432

  123456789 x 8 + 9 = 987654321

  Sonra

  İLK VE SON SÜTUNLARI TOPLAYALIM

  İlk sutun………….son sutun
  137174205 + 1097393685

  ŞİMDİDE BU İKİ DEĞERİ TOPLAYALIM

  &…[Devamını oku]

 • Evrensel Küme ve Tümleme

  Evrensel Küme: Üzerinde işlem yapılabilen kümeleri kapsayan kümeye denir.    “ E ” harfi ile gösterilir.
  Tümleme: Bir E evrensel kümesi verilsin. E içinde bir A kümesi olsun. E’ nin içinde olup

  A’ nın dışında kalan elemanların kümesine A’ nın tümleyeni denir ve A’    ile gösterilir.

   

 • Denk Kümeler ve Doğal Sayılar

  Denk Kümeler ve Doğal Sayılar e-dersnotlari.com ders anlatımı

  Kümelerin eleman sayısını gösteren 0, 1, 2, 3 .. gibi  sayıların her birine doğal sayı denir, doğal sayılar sıfırdan başlar , sonsuza kadar devam eder. Doğal sayıların oluşturduğu kümeye Doğal Sayılar Kümesi denir, N ile gösterilir.

  N = { 0, 1, 2, 3,…[Devamını oku]

 • Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi

  Bir doğru üzerinde belirli bir nokta (0) sıfır noktası olmak üzere, sıfır noktasının sağ tarafını eşit  aralıklara bölelim. Bu her bir noktayı sırayla 0,1,2,3..  ile eşleyelim. Doğal sayıların üzerinde gösterildiği bu doğruya sayı doğrusu denir.

  Sayı doğrusu üzerindeki bir doğal sayı; so…[Devamını oku]

 • Kümler ile ilgili sorular
  SORU: A- ( B U C ) = (A-B ) ∩ ( A-C ) eşitliğinin doğruluğunu gösterelim.

  SORU: A ve B iki kümedir. s( A ) = 2 . s( B ) , s( A – B ) = 10 ve A ∩ B kümesinin Alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre,B kümesinin eleman sayısını bulalım .

  SORU: s( A ) = 10 , s( B ) = 9 , s ( A U B ) = 15 ise s ( A – B )’yi bulalım

  SORU: B…[Devamını oku]

 • ela Matematik forumunda Matematik grup logosuOndalık Kesirler konusunu başlattı 1 gün 18 saat önce

  Ondalık Kesirler
  Ondalık Kesirler Paydası 10 veya 10’un kuvveti olacak şekilde genişletilebilen kesirlere ondalık kesir denir.Yada virgüllü olarak gördüğümüz ifadelere ondalık sayı denir.Bazı kitaplarda ondalık kesir veya ondalık sayı kullanılır.

  Örneğin 3,74 ondalık kesrindeki 3’e tam kısım, 74’e kesir kısım denir.

   

  Devirli Ondalıklı…[Devamını oku]

 • Üçgenin Çeşitleri
  1.Kenarlarına Göre Üçgenler
  a)Çeşit Kenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının hepsi farklıysa bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen” denir.

  b)İkiz Kenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen” denir. Bir ikizkenar üçgenin, taban açıların ölçüleri birbirine eşittir.

  c)Eşkenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının heps…[Devamını oku]

 • Rasyonel Sayılar ve Özellikleri
  A) Rasyonel Sayılar:
  Birbirine denk olan kesirlerin meydana getirdiği her kümeye rasyonel sayı denir.Rasyonel sayıların meydana getirdiği kümelere rasyonel sayılar kümesi denir.Rasyonel sayılar kümesi “Q” ile gösterilir.

  NOT:Her tam sayı rasyonel sayı olarak yazılabilir.
  ÖR:
  Yandaki şekilde,bir bütün 4 eş…[Devamını oku]

 • ela Matematik forumunda Matematik grup logosuMatematik Terimleri konusunu başlattı 1 gün 18 saat önce

  Matematik Terimleri
  A ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir…
  A Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından olu-şan kümedir…
  A Kümesinden B ye Fonksiyon: A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen b…[Devamını oku]

 • Sayı Sistemleri – Taban Aritmetiği
  A. SAYI BASAMAĞI
  Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birine bu sayının basamağı denir.Bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa sayı o kadar basamaklıdır. 243 üç basamaklı bir sayıdır.

  B. ÇÖZÜMLEME
  Doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yerdeki değerine basamak değeri denir.
  a b c = 100 . a + 10 . b + c
  | | |…[Devamını oku]

 • Daha fazla yükle

leyla

leyla kullanıcısının profil fotoğrafı

@leyla

etkin 2 gün 17 saat önce