Vergi Levhasının Tasdiki ve Asılması

0

Vergi Levhasının Tasdiki ve Asılması hakkında bilgi
Vergi Levhasının Tasdiki ve Asılması
Vergi levhasını asmak zorunda olan yukarıda belirttiğimiz mükellefler, usulüne uygun olarak hazırladıkları vergi levhasını tasdik ettirdikten sonra; büro, merkez, şube, satış mağazası, çiftçi yazıhanesi gibi iş yerlerine ve taşıt işletmelerinde taşıtlardan her birinin içine, iş sahipleri, personel ve müşteriler tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde asmak zorundadırlar. Çok katlı mağazalarda ise her kat için bir adet vergi levhasının asılması gerekmektedir. Bir adet tasdik ettirilmiş olan vergi levhasının baskı suretiyle matbaada çoğaltılmış örnekleri diğer katlara asılabilir.

Her yıl mayıs içerisinde geçmiş yıla ilişkin vergi levhasının düzenlenerek bir dilekçe ekinde tasdik içinde vergi dairesine sunulması gerekir. Yeni işe başlayanlar ise vergi levhalarını 1 ay içinde tasdik ettirmek ve asmak zorundadırlar. Tasdik yeri kural olarak gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesidir. Ancak levhayı tasdik yetkisi vergi dairesinin yanı sıra SM SMMM YMM meslek mensuplarına da verilmiştir. ( VUK 272 nu.lı genel tebliği )
Meslek mensupları, her yıl mayıs ayı sonuna kadar vergi levhasını tasdik ettikleri mükelleflerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri, haziran ayının 25’ine kadar kendilerinin bağlı olduğu vergi dairelerine bir yazı ile bildirmek zorundadırlar. (1999/3 sıra nu.lı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi) Gezici olarak veya pazar takibi suretiyle bir iş yeri açmaksızın faaliyet gösteren mükelleflerin vergi levhası asma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sabit işyerlerinde asılacak levhalar 17,5 x 25 cm ebadında, taşıt işletenler için ise 8 x 12 cm ebadındadır.

Vergi levhaları, üç yıllık matrah ve vergiyi gösterecek şekilde üç satırlı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle vergi levhasındaki satırların dolması halinde, yeni bir levha doldurulması gerekmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.