Yanma ve Yangın Bilgisi 2. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 2. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 2. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 2. Ünite Soruları

1. A, B, C, D harfleri tek başına yangın açısından neyi
ifade eder?
a) Hortum tipleri
b) Yanma türleri
c) Yangın türleri
d) KKT çeşitleri
e) Hiçbir şey
2. Bir yangın sonrası meydana gelen ürünlere
aşağıdakilerden hangisi dâhil edilemez?
a) Isı b) Oksijen c) Zehirli gazlar d) Duman e) Işık, alev
3. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki
tehlikelerdendir?
a) Yayılma b) Hepsi c) Elektrik d) Çökme e) Isı
4. Odun, kömür ve plastik gibi maddeler hangi tür yangın
sınıfına girer?
a) Elektrik yangınlarına
b) Gaz yangınları
c) Sıvı yangınları
d) Metal yangınları
e) Katı türü yangınları
5. Kuru kimyasal tozlar hangi yangınlarda söndürücü
olarak kullanılmaz?
a) Yakıt yangınları
b) Metal yangınları
c) Ahşap malzeme yangınları
d) Elektrik yangınları
e) LPG yangınları
6. Bir söndürme maddesi olan suyun dezavantajı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su ucuzdur ve bol miktarda bulunur.
b) Su akıcıdır taşıması kolay olur.
c) Katı türü yanıcı maddelerin en ideal söndürücüsüdür.
d) Su iletkendir elektriği iletir.
e) Su ısıyı düşürür, müdahaleciyi ısıdan ve ateşten korur.
7. Aşağıdakilerden hangisi suyun hangisi suyun yangın
söndürme konusundaki özellikleri arasında yer almaz?
a) Su ucuzdur. b) Her yerde bulunur. c) Su kolay taşınır.
d) Muhafazası kolaydır. e) Yatay ve dikey yüzeylere
yapışır
8. A türü yangınlarının en iyi söndürme maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) CO2 b) Halon c) Su d) KKT e) Köpük
9. Yanıcı sıvı yangınları hangi sınıf yangınlardandır?
a) D sınıfı b) C sınıfı c) B sınıfı d) A sınıfı e) E sınıfı
10.Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama cihazından
değildir?
a) Alev algılama cihazı
b) Duman algılama cihazı
c) Gaz algılama cihazı
d) Isı algılama cihazı
e) Hız algılama cihazı
Cevap Anahtarı 1.C, 2.B, 3.B, 4.E, 5.D, 6.D, 7.E, 8.C, 9.C,
10.E

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.