Yanma ve Yangın Bilgisi 3. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 3. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 3. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 3. Ünite Soruları

1. Büyük miktarlarda ve kolayca temin edilebilmesi,
ucuzluğu, soğutma ve boğma gibi bir takım
özelliklerinden dolayı en yaygın kullanılan söndürme
maddesi hangisidir?
a) Su b) Karbondioksit c) Toz d) Mekanik köpük e)
Sentetik köpük
2. Suyun söndürücülüğünün artması için ateşe kaç
mm’lik damlalar halinde tatbik edilmesi gerekir?
a) 0,05 b) 0,15 c) 0,25 d) 0,35 e) 0,45
3. Söndürme amacına daha çabuk ulaşılabilmesi için su
verme cihazlarının suyu kaç mm arasında bir damla
büyüklüğü oluşturması önerilir?
a) 0,5-5 b) 0,4-4 c) 0,3-3 d) 0,2-2 e) 0,1-1
4. 1 gr suyun, ısısını 1° C yükseltmek için kaç kalori
gerekir?
a) 0,5 b) 1,0 c) 1,5 d) 2,0 e) 2,5
5. “Ateşi söndürmek için yeteri kadar su buharının (stim)
meydana gelmesi sağlanarak, yanan bölgeden havayı
kovma, dolayısı ile oksijensiz bırakma”şeklinde
tanımlanan söndürme tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Suyun emülsyonu
b) Yangını suyun soğutucu özelliğiyle söndürme
c) Yangını suyla boğma
d) Yangını kimyasallarla söndürme
e) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
6. Karbondioksitli yangın söndürme cihazları, ısısı °C
altında olan yerlerde muhafaza edilmelidir?
a) 31 b) 26 c) 21 d) 16 e) 11
7. Kuru toz, aşağıdaki gazlardan hangisiyle
püskürtülmektedir?
a) Sodyumbikarbonat
b) Sülfat
c) Flora protein
d) Azot veya karbondioksit
e) Polar solvent
8. Kuru kimyevi tozlar (KKT), ateşin üzerine tatbik
edildikleri zaman, ne şekle dönüşerek ateşi söndürür?
a) Sodyum solvent
b) Amonyum sülfat
c) Sodyum bikarbonat ve su
d) Hidrokarbon bisülfat
e) Halojensiz sülfat
9. Kuru kimyevi tozların depolanma sırasında ve
söndürme cihazları içinde en az kaç yıl bozulmadan
kalması gerekir.?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
10.AFFF tipi köpük, “Flora karbon bileşikleri ile sentetik
köpük sıvılarının bir kombinasyonu” hangi tip köpüktür?
a) ABBB b) ACCC c) ADDD d) AEEE e) AFFF
Cevap Anahtarı 1.A, 2.D, 3.E, 4.B, 5.C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.B,
10.E

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.