Yanma ve Yangın Bilgisi 4. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 4. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 4. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 4. Ünite Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın söndürme yöntemi
değildir?
a) Boğma
b) Su ile söndürme
c) Kimyasal ile söndürme
d) Kuru tozlu söndürme
e) Işık ile söndürme
2. Aşağıdakilerden hangisi yangının safhaları içerisinde
yer almaz?
a) Başlangıç b) Denge c) Kor d) Kaynama e) Sıcak tütme
3. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın algılama sistemi
değildir?
a) Konvansiyonel b) Adresli c) Android d) Analog e)
İnteraktif aderesli
4. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın algılama ve uyarı
sistemi bileşeni değildir?
a) Kontrol paneli b) Anahtar c) Dedektör d) Buton e)
Siren
5. Aşağıdakilerden hangisi ışıklı yön levhalarının
özelliklerinden değildir?
a) Camdan yapılmış olmalıdırlar.
b) Yardımcı elemanlardır.
c) Elektrik kesilse bile çalışmak zorundadırlar.
d) Tesisatları ana sistem tesisatından ayrıdır.
e) Kullanıldıkları yerlere göre çalışma süreleri farklılık
gösterir.
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dedektörler 24 V ile çalışırlar.
b) Yangın alarm sistemlerinde bölge yaklaşımı önemli
değildir.
c) Dedektör ve butonlar tek bir Çevrim (Loop) üzerine
bağlanırlar.
d) Bölge (Zone) bazında algılama yapan sistemlere
konvansiyonel sistemler denir.
e) Gece ve gündüz kullanılacak buton ve sirenler
farklıdır.
7. Aşağıdakilerden hangisi bölge tespitinde uyulması
gereken özelliklerinden değildir?
a) Binalarda her kat en az bir bölge olarak
düşünülmelidir.
b) Bir yangın bölgesinin uzunluğu herhangi bir yöne 100
metreyi geçmemelidir.
c) Bir kat eğer 2000 m
2
’ den büyük ise birden fazla
yangın bölgesi tespit edilmelidir.
d) Bir bina birleşik olsa dahi iki ayrı ana girişe sahipse iki
bölge olarak değerlendirilmelidir.
e) Bulunulan yöne ve coğrafi bölgeye göre bölge sayısı
hesaplanmalıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisi dedektörlerin yerleşiminde
dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?
a) Duvardan en az 50 cm uzağa monte edilirler.
b) Dedektörün zeminden yüksekliği 9 metreyi geçemez.
c) Elektrik kesilse bile yanıp sönmek zorundadırlar.
d) Asansörlerden en fazla 1,5 m mesafeye
yerleştirilmelidirler.
e) Dedektörler ile aydınlatma armatürleri arasında
armatürün yüksekliğinin iki katı mesafe konulmalıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi yangın ihbar butonlarının
yerleşiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden
değildir?
a) Camdan yapılmış olmalıdırlar.
b) Yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yüksekliğe
yerleştirilmelidir.
c) Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca
erişilebilir olması gerekir.
d) Tesis içindeki hiçbir kimsenin bir manuel butona 30
m’den daha fazla gitmesine gerek kalmayacak şekilde
yerleştirilmelidir.
e) Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis
edilir.
10.Aşağıdakilerden hangisi acil yönlendirme ve
aydınlatma armatürlerinin yerleşiminde dikkat edilmesi
gereken özelliklerden değildir?
a) Yangın durumunda söndürme tüplerine ve diğer
yangın müdahale malzemelerine rahatça ulaşılması için
üst kısımlarından acil aydınlatma yapılır.
b) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ila 240 cm
yüksekliğe yerleştirilir.
c) İnsanların vakti öğrenmeleri için saat özelliği olmak
zorundadır.
d) Yönlendirme işaretleri, yeşil zemin üzerine beyaz
olarak ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri
ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”,
acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise “ACİL ÇIKIŞ”
yazısını ihtiva eder.
e) Koridorların tahliye açısından aydınlatılmış olması
gerekir. Koridorun sonunda bulunan kapı üzerinde bir
yönlendirme işareti bulunmalıdır.
Cevap Anahtarı 1.E, 2.D, 3.C, 4.B, 5.A, 6.E, 7.E, 8.C, 9.A,
10.C

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.