Yanma ve Yangın Bilgisi 5. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 5. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 5. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 5. Ünite Soruları

1. Binalarda bir kat alanı kaç m
2
’den fazla olan katların
tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak
hazırlanır?
a) 2000 b) 1800 c) 1600 d) 1400 e) 1200
2. Kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin
içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun
yerlerine, kamu binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve
kuruluşlara ait binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin
bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı
veya beyaz renkte yazılması mecburi olan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) “ACİL VAKA”
b) “İLK YARDIM”
c) “İMDAT”
d) “YANGIN 110”
e) “İHBAR HATTI”
3. Toplam kapalı kullanım alanı kaç m
2
’den büyük
imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma
ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri,
bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla
ulaşabileceği bir yerde bulundurulur?
a) 50 000 b) 40 000 c) 30 000 d) 20 000 e) 10 000
4. “Ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç
olmak üzere, iş amacı ile her türlü büro hizmetlerinin
yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzeri
çalışmaların yapıldığı binalar” ifadesi ile aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmaktadır?
a) Ticaret binaları b) Hesap ve kayıt binaları c) Büro
binaları
d) Kamu binaları e) Özel binalar
5. “Her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj,
karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama,
dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapılar”
ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
a) Konutlar b) Endüstriyel yapılar c) Apartmanlar d)
Fabrika ve atölyeler e) İmalathaneler
6. “Tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım ve araç
bekleme gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir
araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu amaçla
kullanılan bölümleri” açıklaması hangi kavramı ifade
etmektedir?
a) Tören amaçlı binalar
b) Eğlence amaçlı binalar
c) Toplantı amaçlı binalar
d) Yeme ve içme amaçlı binalar
e) Toplu mekânlar
7. “LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma,
doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler”
cümlesi ile hangisi ifade edilmektedir?
a) LPG ile ilgili yerler
b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler
c) Doğal gaz tesisleri
d) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler
e) Yangın çıkarıcı sıvıların saklandığı yerler
8. “Isı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve
patlayabilen maddelerin bulunduğu yerler” cümlesi ile
hangisi ifade edilmektedir?
a) Isı ve basınç depoları
b) Tutuşma riski yüksek yerler
c) Parlama ve patlama riski olan yerler
d) Patlayıcı maddelerle ilgili yerler
e) Basınç tesiri ile yangın çıkabilecek yerler
9. “Yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete
sunulduğu satış tesisleri ve benzeri yerler” cümlesi ile
hangi kavram ifade edilmektedir?
a) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler
b) Yakıcı gazlarla ilgili yerler
c) Parlayıcı, patlayıcı gazlarla ilgili yerler
d) Patlayıcı gazlarla ilgili yerler
e) Patlayıcıların depolandığı yerler
10.Okullar ve diğer eğitim kurumları, bürolar,
hapishaneler gibi, düşük yanabilirliği olan ve yangına
karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük
bölümü olmayan mekânlar” cümlesi ile hangi kavram
ifade edilmektedir?
a) Yangın tehlikeli yerler
b) Yüksek tehlikeli yerler
c) Düşük patlama tehlikesi bulunan yerler
d) Düşük yanabilirlik ve patlayabilirlikli yerler
e) Düşük tehlikeli yerler
Cevap Anahtarı 1.A, 2.D, 3.E, 4.C, 5.B, 6.C, 7.B, 8.D, 9.A,
10.E

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.