Yanma ve Yangın Bilgisi 6. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 6. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 6. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 6. Ünite Soruları

1. En az kaç cm kalınlığında kâğıt taşıyıcı duvar, kemer,
tonoz ve kubbeler, ilgili mevzuat ve standartlara uygun
inşa edilmiş olmaları kaydıyla, 4 saatten kısa süreli
yangınlar için ayrı bir kontrolü gerektirmez?
a) 18 b) 19 c) 20 d) 21 e) 22
2. Alanı kaç m
2
’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak
üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun
şekilde yalıtılması gerekir?
a) 3000 b) 4000 c) 5000 d) 6000 e) 7000
3. Birbirleriyle bitişik yapıları birbirinden ayıran yangın
duvarları, yangına en az kaç dakika dayanıklı olarak
projelendirilir?
a) 50 b) 60 c) 70 d) 80 e) 90
4. Dış kaplamalar, kaç kata kadar olan binalarda en az
normal alevlenici, yüksek bina sınıfına girmeyen
binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı
malzemeden yapılır?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6
5. Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman
boruları hariç olmak üzere, kaç mm’den daha büyük
çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden
olması gerekir?
a) 65 b) 70 c) 75 d) 80 e) 85
6. Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri,
koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri kaç cm’lik
genişlik birim alınarak hesaplanır?
a) 30 b) 40 c) 50 d) 60 e) 70
7. Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde
mekânı çevreleyen duvarlardan kaç cm önde alınır?
a) 25 b) 30 c) 35 d) 40 e) 45
8. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekânlarına
hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise, kaç
cm’den az genişlikte olamaz?
a) 100 b) 110 c) 120 d) 130 e) 140
9.Yüksekbinalardakaçış yollarının ve merdivenlerin
genişliği kaçcm’den az olamaz?
a)120 b)130 c)140 d)150 e)160
10.Kaçışyolukoridorununyüksekliği kaçcm’denaz
olamaz?
a)170 b)180 c)190 d)200 e)210
Cevap Anahtarı 1.B,2.C,3.E,4.A,5.B,6.C, 7.D,8.B,9.A,10.E

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.