Yanma ve Yangın Bilgisi 7. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 7. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 7. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 7. Ünite Soruları

1. 100 m
2
’den büyük olan sığınaklarda, uygun duman
tahliye sistemi kurulması ve belirtilen esaslara uygun ve
en az kaç çıkışın sağlanması mecburidir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
2. Alanlarının toplamı kaç m
2
’den büyük olan kapalı
otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın
dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması
mecburidir?
a) 400 b) 500 c) 600 d) 700 e) 800
3. Toplam alanı kaç m
2
’yi aşan kapalı otoparklar için
mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır?
a) 500 b) 1000 c) 1500 d) 2000 e) 2500
4. Döşeme alanı 100 m
2
’nin üzerindeki veya ısıl
kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az
az kaç çıkış kapısı olur?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6
5. Kazana ait baca duvarları kaç
0
C sıcaklığa dayanıklı
olan malzemeden yapılır ve yapılmasında delikli tuğla ve
briket kullanılamaz?
a) 100 b) 200 c) 300 d) 400 e) 500
6. Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters
yönünde yerleştirilmesi, yangına en az kaç dakika
dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden
kapanabilecek özellikte olması gerekir?
a) 15 b) 30 c) 60 d) 90 e) 120
7. Sıvı yakıtlı kazan dairesinde en az kaç m
3
hacminde
uygun yerde betondan pis su çukuru yapılır?
a) 0,25 b) 0,50 c) 0,75 d) 1,00 e) 1,25
8. Büyük kazan dairelerinde en az kaç adet yangın dolabı
bulundurulur?
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
9. Aynı kuyu içinde, kaç taneden fazla asansör kabini
düzenlenemez?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6
10.Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve
kablolarının yangına karşı en az kaç dakika dayanıklı
olması gerekir?
a) 30 b) 45 c) 60 d) 75 e) 90
Cevap Anahtarı 1.,B 2.C, 3.D, 4.A, 5.E, 6.D, 7.A, 8.E, 9.B,
10.C

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.