Yanma ve Yangın Bilgisi 8. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 8. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 8. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 8. Ünite Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “Elektrik Sistemlerinde Yangın
Güvenliği” ile ilgili standart kavramı ile ilgili değildir?
a) IEC b) CENELEC c) TSE d) IEEE e) HD 60364
2. Aşağıdakilerden elektrik tesisatlarında kullanılacak
kablolarda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Yangına dayanıklı
b) Alevin yayılmasını azaltan
c) Renkli dış kılıfa sahip
d) Düşük duman yoğunluklu
e) Halojenden arındırılmış
3. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesisatlarında yangın
oluşturucu etkenlerden biri değildir?
a) Kablonun rengi b) Kablo kesiti c) Çalışma gerilimi d)
Çalışma akımı e) Ortam sıcaklığı
4. Aşağıdakilerden hangisi bir topraklama çeşidi değildir?
a) Koruma b) İşletme c) Fonksiyon d) Gelişime) İşletme
5. Aşağıdakilerden hangisi kaçak akım koruma
anahtarının özelliklerinden birisi değildir?
a) “Normal bir tesisatta gelen akımların meydana
getirdiği manyetik alanla giden akımların meydana
getirdiği manyetik alan birbirine eşit ve zıttır.” İlkesine
göre çalışır.
b) Faz ile nötr arasındaki kısa devre anında çalışır.
c) Koruma anahtarının açma sınırlarından birisi 30 mA’
dir.
d) 300- 500 mA’de devreyi açanlar yangın koruma
anahtarı olarak isimlendirilir.
e) Tesisatın ana girişine, yangın koruma anahtarları ise
ana kolon hattı girişine bağlanır
6. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik boyutlandırması ile
ilgili değildir?
a) En az 10 m
2
olmalı,
b) Kesintiyi en aza indirecek şekilde yapılandırılmalı,
c) Ayırma düzenekleri bulunmalı,
d) Gözle görülebilir yapılandırılmalara sahip olmalı,
e) Bakım ve onarım için kısa sürede müdahele edilebilir
olmalı,
7. Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik tedbiri değildir?
a) Dokunmaya karşı koruma yapılması,
b) Çalışanların göz renginin siyah olması,
c) Çalışma zemininin yalıtılması,
d) Yalıtkan ayakkabı kullandırılması,
e) Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asıl,
8. Aşağıdakilerden hangisi seyyar bir iletkende veya
uzatma kablosunda bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?
a) Uygun topraklamasının yapılması,
b) Elektrik kablo iletkenlerin çok damarlı ve yalıtılmış
olması,
c) Gerilim düşümünü dikkate alınması,
d) Antigron sistemlerde kullanılacak kabloların dış
renginin beyaz olması,
e) Dayanıklılığının artırılmış olması,
9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesislerinde kullanılan
güvenlik ve koruma amaçlı elemanlardan biri değildir?
a) Elektrik sayaçları b) Kesiciler c) Ayırıcılar d) V-Otomat
sigortalar e) Kaçak akım koruma röleleri
10. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli bir cihazın
kullanımı sırasında güvenliği etkileyen parametrelerden
biri değildir?
a) İzoleli olması,
b) Kullanılan iletken kesitlerinin akıma göre hesaplanmış
olması,
c) Kullanıcak gerilime göre izolasyonunun belirlenmesi,
d) Kullanılacağı ortamın (nemli, dış ortam, tozlu ortam
vb.) göz önüne alınarak imal edilmesi,
e) Aydınlatmasının mutlaka yapılması,
Cevap Anahtarı 1.D, 2.C, 3.A, 4.D, 5.B, 6.A, 7.B, 8. D, 9.
A, 10. E

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.