Yanma ve Yangın Bilgisi 9. Ünite Soruları

0

Yanma ve Yangın Bilgisi 9. Ünite Soruları

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yanma ve yangın bilgisi 9. ünite değerlendirme soruları ve cevapları.

Yanma ve Yangın Bilgisi 9. Ünite Soruları

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi parlama yapmaz?
a) Benzin b) Motorin c) Fueloil d) Kömür e) Benzen
2. Aşağıdaki maddelerden hangisi su ile şiddetli
reaksiyona girebilir?
a) Sodyum metali b) Kâğıt c) Odun d) Cam e) Lastik
3. Alkali metallerin su ile reaksiyonundan hangi
maddeler oluşur?
a) Tuz ve su b) Tuz
c) Karbonatlar ve CO
2
gazı
d) Metal hidroksit ve H
2
gazı
e) Metal hidroksit ve O
2
gazı
4. Aşağıdaki tanımlardan hangisi piroforik maddeler için
doğrudur?
a) Su ile kolay tepkimeye girebilirler.
b) Parlamayan gaz özelliği gösterirler.
c) Normal ortamlarda kendi kendine alevlenebilirler.
d) Oluşturacağı gazlar havada tutuşmaz.
e) Ancak yüksek sıcaklıklarda reaksiyona girebilirler.
5. Patlama veya yanmanın oluşabilmesi için aşağıda
karışımlardan hangisinin olması gereklidir?
a) Hava-CO
2
karışımları
b) Hava-H
2
O karışımları
c) Hava- H
2
O- CO
2
karışımları
d) Hava- SO
2
-O
2
karışımları
e) Hava-CH
4
-H
2
karışımları
6. Aşağıdakilerden hangisi kapatılmış alan sayılamaz?
a) Madde depoları
b) Maden sahaları
c) Buhar kazanları
d) Tahıl siloları
e) Petrol tankerleri
7. Aşağıdaki metallerden hangisi hem asit, hem de baz
ortamında bulundurulmamalıdır?
a) Sodyum metali
b) Kalsiyum metali
c) Çinko metali
d) Potasyum metali
e) Baryum metali
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Aktif metaller su ile reaksiyona girerek metal hidroksit
ve hidrojen gazı oluştururlar.
b) Karbonmonoksit gazı oksijenle reaksiyona girmez.
c) Karbondioksit gazı havanın oksijeni ile reaksiyona
girmez.
d) Metal nitratlar ısıtılınca oksijen gazını serbest
bırakırlar.
e) Kükürtdioksit gazı saf oksijenle reaksiyona girmez.
9. Aşağıdakilerden hangisi CVCE patlaması değildir?
a) Benzin deposunun patlaması
b) LPG tüpünün patlaması
c) Çöp atık tesislerinde açık havada biriktirilen çöp
yığınlarının oluşturduğu metan gazı patlamaları
d) Asetilen silindirinin patlaması
e) Kömür madeninde meydana gelen metan gazı
patlaması
10. Sıvı hâldeki H
2
O
2
için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Güneş ışığı ile bozunarak oksijen gazı yayabilir.
b) Işık almayan plastik kaplarda saklanmalıdır.
c) Şeffaf cam şişelerde saklanmalıdır.
d) Reaksiyonlarda yükseltgeyici etki gösterir.
e) Düşük konsantrasyonlarda depolanmalıdır.
Cevap Anahtarı 1.D, 2.A, 3.D, 4.C, 5.E, 6.B, 7.C, 8.B, 9.C,
10.C

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.