Anadolu Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders notları, konu anlatımları, deneme testleri paylaşım grubu

İş İlişkisinin Kurulması Konusu Özeti

0 yanıt, 1 voice Last updated by  fatma25 4 gün 4 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #351

  fatma25
  Katılımcı
  @fatma25

  İş İlişkisinin Kurulması Konusu Özeti

  1) Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler süreksiz iş sözleşmesidir. Daha uzun süren işler ise, sürekli iş
  sözleşmesidir.
  2) Bir sınıfın boya-badanası, ufak tefek tamirat işleri süreksiz iş sözleşmesidir.
  3) Yapılan iş sözleşmesinde 10 gün, 2 ay, 1 yıl, 3 yıl gibi bir süre açıkça belirtilmişse veya bir bostandan karpuzların
  toplanması için yapılan iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesidir.
  4) Sözleşmede herhangi bir süre konulmamışsa ve durumdan da anlaşılamıyorsa belirsiz süreli iş sözleşmesidir.
  5) Kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, Çağrı Üzerine
  Çalışmaya Dayalı Kısmı Süreli bir iş sözleşmesidir.
  6) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi taraflarca kararlaştırılmamışsa, haftalık
  çalışma süresi 20 saat kararlaştırılmış sayılır.
  7) Deneme süresi en çok 2 aydır.
  8) Geçici iş ilişkisi gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenir.
  9) İş sözleşmesinde ehliyet kavramı Medeni Kanunda düzenlenmiştir.
  10) Yazılı yapılması gereken iş sözleşmesi türleri; Takım Sözleşmesi, Toplu İş Sözleşmesi, Çıraklık Sözleşmesi, Çağrı
  üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi ve Süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmeleri
  11) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerin özürlü, eski hükümlü çalıştırmak zorundadır.
  Kamu Sektörü : %4 Özürlü, %2 Eski Hükümlü, %1 Terör Mağduru
  Özel Sektör : %3 Özürlü
  12) Geçici askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerin iş sözleşmeleri hemen sona ermez. 1 yıl
  kıdemi
  varsa 2 ay askıda kalır. Kıdem arttıkça askıda kalma süresi de artar; ancak en çok 90 gündür.
  13) Geçici askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle ayrılan işçinin sözleşmesi sona ererse, 2 ay içinde başvurması
  halinde işveren bu işçiyi işe almak zorundadır. Almazsa 3 aylık ücret tutarında tazminat öder.
  14) Hastalanan gazetecinin iş sözleşmesi 6 ay süre ile feshedilemez. İşten ayrılan gazeteci fesihten itibaren 1 yıl
  içinde
  iyileşirse eski işine dönebilir.
  15) İşçinin borçları; Çalışma borcu, Sadakat borcu, Disiplin borcu
  İşverenin borçları; Ücret ödeme borcu, İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alma borcu, İşe uygun işçi çalıştırma borcu,
  İş nedeniyle zarar gören işçiye ait alet, taşıt ve hayvanları tazmin borcu, Eşit davranma borcu, İşçinin buluşlarından
  ötürü ödeme yapma borcu

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.