Arama ve Kurtarma Bilgisi dersi ders notları, konu anlatımları, paylaşımları, dökümanları

Arama Ve Kurtarma Bilgisi Ünite-3 Sivil Korunma Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  ahmet 6 gün 6 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #151

  ahmet
  Üye
  @ahmet

  Arama Ve Kurtarma Bilgisi Ünite-3 Sivil Korunma Değerlendirme Soruları

  Atatürk üniveristesi Arama ve Kurtarma Bilgisi Dersi Ünite-3 Sivil Korunma Değerlendirme Soruları

  1. Afet ve acil durum planlarında Sivil Savunma ile Sivil Korunma ifadelerinde aşağıdakilerden hangisi en belirgin farklılık yaratır?

  a) Terör olayları ve büyük sanayi kazalarının dahil edilmesi

  b) Deprem ve sel gibi felaketlerin yer alması

  c) Savaş durumları

  d) Sivil korunma etkinlikleri

  e) Hiçbiri

  2. Sivil korunma etkinlikleri için hangi ifade yanlıştır?

  a) Sivil korunma etkinlikleri arasında eğitim çalışmaları yer almaz.

  b) Sivil korunma etkinliklerinde afet öncesi hazırlık önemli yer tutar.

  c) Sivil korunma etkinlikleri afet öncesi ve afet anını kapsar.

  d) Sivil korunma etkinlikleri savaş dönemlerini de kapsar.

  e) Afet sonrasını kapsar.

  3. Seveso Kazası Hani kaza türüne girmektedir?

  a) Büyük çapta nükleer kaza

  b) Radyasyon sızıntısı

  c) Deniz kirliliği

  d) Kimyasal kaza

  e) İş Kazaları

   

   

   

   

  4. Seveso Kazasında tahliye neden hemen gerçekleştirilmemiştir?

  a) Yetkililer Kazayı toplumdan saklama eğilimine girdiler

  b) Yetkililer Kazanın ne zaman olduğunu anlayamadılar

  c) Tahliye için araç bulmadılar

  d) Seveso kasabasının yolları çok bozuktu

  e) Yetkililer Kazadan haberleri olmamıştır.

  5. Fukuşima Nükleer Kazası neden Küresel boyutta büyük kazadır?

  a) Kazadan sonra yıllar geçmesine rağmen sızıntı okyanusta büyük bir kirlenmeye neden olmaktadır?

  b) Kazaya müdahaleyi sadece Japonlar yapmadı, diğer büyük ülkelerde katıldı

  c) Kaza dünyanın en önemli reaktörlerinden birinde yaşandı

  d) Afetlerle mücadelede öncü olan Japonya’ da böyle bir kazanın yaşanması büyük şaşkınlık yaratı

  e) Hepsi

  6. Eğitim sisteminde korunma ve hazırlıkla ilgili eğitim araç setleri hazırlanırken hangi kullanıcı kategorileri ortaya çıkmıştır? Başka bir deyişle bu kullanıcı setleri aşağıdaki hangi kesimlere hitap edecektir?

  a) İlgili öğrenciler,

  b) İlgili personel,

  c) Sivil korunma gönüllüleri

  d) Profesyoneller

  e) Hepsi

  7. Afet durumunda okul örgütlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Okul nüfusu ve Gönüllüler ve profesyonellerin hazırlıklarının doğrulanması

  b) Kişilerin refah durumları

  c) Sosyokültürel farklar

  d) Hukuki faktörler

  e) Dini faktörler

  8. Selveso Kazası ve Fukuşima Nükleer kazası çok farklı yıllarda farklı kazalar olmalarına rağmen en belirgin ortak özellikleri nedir?

  a) Her iki kazanın müdahale süreci yıllarca sürdü ve eleştirilere neden oldu?

  b) Her iki kaza da kimyasal sızıntı kazasıdır.

  c) Her iki kaza da radyasyon kazasıdır.

  d) Her iki kaza da aynı yılda meydana gelmiştir.

  e) Her iki kaza da aynı anda meydana gelmiştir.

  9. 21. yy ‘da önemli yer tutan öz belirleme kuramına göre, bireyde herhangi bir davranış değişikliğinin oluşabilmesi ve sorumluluk bilincinin gelişebilmesi için ne gereklidir?

  a) Bir konudaki uygulamaların bireyin kendi özgür seçiminden ve içsel motivasyonundan kaynağını alması

  b) Bir konudaki uygulamaların dışsal kontrolden kaynağını alan bir motivasyonuna sahip olması

  c) Bir konudaki uygulamaların içsel kontrolden kaynağını alan bir motivasyonuna sahip olması

  d) Estetik değerlere sahip olmak

  e) Beden sağlığına sahip olmak

  10. Katılımcı bireyin sorumluluğu sivil korunma ifadesi arasındaki ilişki………. ile vurgulanır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  a) Toplumda otoriter yaklaşımların önem kazanması

  b) Geleneksel Eğitim yaklaşımları

  c) 21. yy Eğitim yaklaşımları ve sorumluluk eğitimi

  d) Sorumlulukların Kabullenilmesi

  e) Kişilerin refah durumları

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.