Çalışma İlişkileri ve Etik dersi ders notları, konu anlatımları, değerlendirme testleri, vize, final, bütünleme sınavlarında çıkmış sorular ve cevapları

Ünite-1 Çalışma İlişkileri: Tanım, Konu Ve Unsurlar Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  ela 6 gün 4 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #226

  ela
  Katılımcı
  @ela

  Ünite-1  Çalışma İlişkileri: Tanım, Konu Ve Unsurlar Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

  a) Devlet

  b) Sendika

  c) İşveren

  d) İşçi

  e) Sivil toplum örgütleri

  2. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin genel konularındandır?

  a) Ücretler ve sosyal haklar

  b) Tarafların hakları

  c) Örgütlenme sorunu

  d) İstihdam

  e) Hepsi

  3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin kurumsal bir yapıya dönüşmesine imkân hazırlamıştır?

  a) Sendikalaşma

  b) İşçi sayısının artışı

  c) Ekonomideki yapısal dönüşüm

  d) Siyasal anlayış

  e) İnsan kaynakları yönetimi

  4. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin ilk dönemlerinde Devletin

  çalışma ilişkileri sistemindeki rolünü belirleyen yaklaşım hangisidir?

  a) Güçlü ve etkin devlet

  b) Laissez faire

  c) Denetim ve kısıtlayıcı rolü

  d) İşçi-işveren arasında ara bulucu

  e) Ekonomiyi yönlendiren devlet

   

   

   

  5. “İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde

  yürütülmesini sağlayan sistem büyük ölçüde güç dengesi kurma sürecidir”

  ifadesi çalışma ilişkilerinin hangi özelliği ile ilgilidir?

  a) Kurumsallaşma

  b) Bağımlılık

  c) Güç sorunu

  d) Çatışma

  e) İşbirliği

  6. Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin nedenlerinden biri değildir?

  a) İş verenle etkin iletişim

  b) Ekonomik ihtiyaç

  c) Dağıtım

  d) İşbirliği-bütünleşme

  e) Artan bireysellik ihtiyacı

  7. Aşağıdakilerden hangisi ara bulucu, kural koyucu ve işletme olarak

  devletin sistem içerisinde sahip olduğu işlevlerden biri değildir?

  a) İşçi-işveren arasında ara bulucu

  b) Tarafların ilişkilerini sistemleştirmek.

  c) Sistemin işleyişinin zeminini kurmak.

  d) Sistemin tek yöneticisi olmak

  e) Denge ve uzlaşma sağlamak.

  8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerini çevreleyen alanlardan biri değildir?

  a) Aile yapısı

  b) Siyasal yapı

  c) Toplumsal yapı

  d) Kültürel yapı

  e) Ekonomi

  9. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerindeki dönüşümün nedenlerindendir?

  a) Bireyselleşme eğillimi

  b) Sendikaların zayıflaması

  c) İş gücünün yapısındaki değişim

  d) Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler

  e) Hepsi

  10. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda çalışma ilişkilerini ifade eder?

  a) İşçi –işveren ilişkileri

  b) İşçi kesiminin devletle ilişkisi

  c) İşveren kesimin devletle ilişkisi

  d) Makro ekonomik politikalar

  e) Çalışma hayatının yönetilmesi

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.