Çalışma İlişkileri ve Etik dersi ders notları, konu anlatımları, değerlendirme testleri, vize, final, bütünleme sınavlarında çıkmış sorular ve cevapları

Ünite-4 Çalışma Yaşamında Devlet Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  ela 6 gün 4 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #229

  ela
  Katılımcı
  @ela

  Ünite-4  Çalışma Yaşamında Devlet Değerlendirme Soruları

  1. İşçi haklarının en çok öne çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Kitle Üretim Dönemi

  b) Sendikasız Endüstriyel İlişkiler dönemi

  c) Liberal Dönem

  d) Müdahaleci Dönem

  e) Hiçbiri

  2. Devletin alt fonksiyonları içerisinde aşıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

  a)Kışlama

  b)Koruma

  c) Bağımlılık

  d) Kapsayıcılık

  e) Hiçbiri

  3. Kürselleşme sürecinde neler beklenmektedir?

  a) Sosyal refah kaybının olması

  b) İşçi haklarında gerileme

  c) İşverene bağımlılık

  d) Rekabetçi devlet

  e) Hepsi

  4. Devletlerin, eğitim, refah ve yeni yasalar için politikalar üreterek toplumdaki zıtlıkları minimize etmesi hangi fonksiyona girer?

  a) sistemini meşruluğu fonksiyonu

  c) devletin dışlayıcı fonksiyonu

  c) devletin toparlayıcı fonksiyonu

  d) Devletin baskıcı fonksiyonu

  e) Hiçbiri

  5. Devletin endüstriyel ilişkiler çerçevesinde yapması gerekenler nelerdir?

  a) Yasa Koyuculu

  b) Hoşgörülük

  c) Arabuluculuk

  d) Emek Piyasası Düzenleyiciliği

  e) Hepsi

   

   

  6. Aşağıdakilerden hangisi devletin iş hayatında, endüstriyel ilişkilerde yapması gereken görevlerdir?

  a) Büyümeyi sosyal adaletle ahenkli olarak götürmek

  b) Emek standardının gözetilmesi gerekir

  c) Değişlimin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi

  d) Başkasını yadırgamayan (dışlamayan) bir kültürel ortamını temin edilmesi

  e) Hepsi

  7. I. bireysel ilişkiler alanı

  II. toplu ilişkiler alanı

  III. bireysel ve toplu iliskilerin düzenlenmesinde kamunun müdahalesinden oluşan alan

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışma ilişkilerinin eylem alanları arasındadır?

  a) Yalnız I

  b) Yalnız II

  c) Yalnız III

  d) I ve II

  e) I, II ve III

  8. …………………………, sanayilesmenin ilk dönemlerine tekabül eder.

  a) Kitle üretimi dönemi

  b) Müdahaleci kontrol dönemi

  c) Liberal çoğulcu dönem

  d) Neo-liberal dönem

  e) Sendikasızlık dönemi

  9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Çoğulcu liberal dönem sendikalar açısından da bir altın çağ dönemini ifade eder.

  b) Devlet çalışma ilişkilerini düzenleme konusunda görev ifa eder.

  c) Sendikal gelişmelerle teknolojik gelişmeler arasında doğru bir orantı vardır.

  d) Devlet taraflar arasında uzlaşma sağlayarak sürecin yönetilmesinde işlev görür.

  e) Yeni yönetim teknikleri ile birlikte tüm çalışanlar bilgi üreten ve kullanan konumuna gelmektedirler.

  10. ……………………. tarihsel süreç itibariyle işçi sınfının ve sınıf bilincinin yükseldiği bir dönemi ifade eder.

  a) Kitle üretimi dönemi

  b) Müdahaleci kontrol dönemi

  c) Liberal çoğulcu dönem

  d) Neo-liberal dönem

  e) Sendikasızlık dönemi

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.