Çalışma İlişkileri ve Etik dersi ders notları, konu anlatımları, değerlendirme testleri, vize, final, bütünleme sınavlarında çıkmış sorular ve cevapları

Ünite-5 Çalışma Yaşamında Birey Ve Kişilik Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  ela 6 gün 4 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #230

  ela
  Katılımcı
  @ela

  Ünite-5  Çalışma Yaşamında Birey Ve Kişilik Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıda kişilik ve karakterle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Karakter, bireyin zihinsel gücünü oluşturan ve şekillendiren genel özelliklerin tamamıdır.

  b) Karakter, kişiliğin sosyal ve ahlâki özelliklerini ifade eder.

  c) Kişilik, bireyin bağımsız özelliklerin veya davranış biçimlerinin bir toplamıdır.

  d) Karakter, bireyin gelişimi sürecindeki her safhada sahip olduğu bilişsel organizasyonudur.

  e) Kişilik, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden dinamik bir süreçtir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi karakterin oluşmasında etkili olan basamaklardan biri değildir?

  a) Beğenilme

  b) Takdir

  c) Hırs

  d) Ödüllendirme

  e) Gerçek idealler

  3. Aşağıdakilerden hangisi Hipokrat’a göre mizaç türlerinden biri değildir?

  a) Üzgün mizaç

  b) Melankolik mizaç

  c) Soğukkanlı mizaç

  d) Neşeli mizaç

  e) Kızgın mizaç

   

   

   

  4. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yeteneğe ait özelliklerden biridir?

  a) Renk ayırma

  b) Teknik kavrama ve teknik ilgi

  c) Ayakta durma

  d) Organları belli bir koordinasyon içerisinde kullanma

  e) Tat ve koku hissetme

  5. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?

  a) Coğrafî ve fizikî faktörler

  b) Sosyo-kültürel faktörler

  c) Aile faktörü

  d) Sosyal yapı ve sosyal sınıf faktörleri

  e) Dil faktörü

  6. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin beş büyük boyutundan biri değildir?

  a) Dışa dönüklük

  b) Uyumluluk

  c) Açıklık

  d) Duygusal istikrar

  e) Fiziksel güç

  7. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin özelliklerinden biri değildir?

  a) Kişilik, bireysel dengenin ürünüdür.

  b) Kişilik, davranışlara yön verir ve idare eder.

  c) Yemek kültürünün kişiliğe etkisi yoktur.

  d) Her bireyin kişisel özelliğini diğerlerinden ayıran birtakım farklılıklar mevcuttur.

  e) Kişilik, bireylerin eğilimlerini çevreye uydurur.

  8. Diğer insanlarla arasına mesafe koyan ve sonuçlarına göre hareket eden, başkalarını kullanmasını seven, içinde bulundukları duruma göre hareket eden ve pazarlık durumunda son derece başarılı olan birey hangi kişilik özelliğine sahiptir?

  a) Kendilik kontrolü

  b) Makyavellenizm

  c) Otoriter kişilik

  d) Kendine güven

  e) Kendini yansıtma

  9. Aşağıdakilerden hangisi kişilikle yapılan iş arasındaki uyumun faydalarından biri değildir?

  a) Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi

  b) İş yerindeki tüm grup üyeleri ile kurulacak olan olumlu etkileşim

  c) Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurmak

  d) Kişinin özel amaçlarının örgütte en yüksek düzeyde temsil edilmesi

  e) Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması

  10. ………… Bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlar.

  Yukarıda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a) Kendilik kontrolü

  b) Makyavellenizm

  c) Otoriter kişilik

  d) Kendine güven

  e) Kendini yansıtma

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.