Çalışma İlişkileri ve Etik dersi ders notları, konu anlatımları, değerlendirme testleri, vize, final, bütünleme sınavlarında çıkmış sorular ve cevapları

Ünite-8 Çalışma İlişkilerinde Çatışma Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  ela 6 gün 4 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #232

  ela
  Katılımcı
  @ela

  Ünite-8  Çalışma İlişkilerinde Çatışma Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi çatışmalara verilecek örneklerden biri değildir?

  a) Hiyerarşik çatışmalar

  b) Güç odaklarıyla olan çatışmalar

  c) Kişinin kendi içindeki çatışma

  d) Çalışan arasındaki bireysel (ikili) çatışmalar

  e) Merkez ve taşra örgütü arasındaki çatışmalar

  2. Aşağıda çatışma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Aşırı uçlarda yer alan çatışma duygusal ve fiziksel strese sebep olabilmektedir.

  b) İyi yönetildiği takdirde, çatışma örgütsel sinerjiyi artırıcı bir etki doğurabilir.

  c) Çatışmaların hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır.

  d) Birey ve grupları kutuplaştırır.

  e) Çatışma örgüt için her durumda zararlıdır.

  3. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın olumsuz yanlarından biri değildir?

  a) Uzun zamandan beri süregelen sorunlar su yüzüne çıkartılır.

  b) Bireyler ve gruplar kendi çıkarları üzerine odaklanırlar.

  c) Farklılıkları derinleştirir, işbirliğini engeller.

  d) İş için harcanacak enerjiyi başka yönlere çeker.

  e) İş gören devir hızı artar.

  4. Aşağıdakilerden hangisi “modern örgüt ve yönetim anlayışına göre çatışma” yaklaşımlarından biridir?

  a) Örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanılır.

  b) Çatışma, tüm örgüt ve gruplar için doğal bir olgudur.

  c) Çatışma, örgütsel sinerjinin ortaya çıkarılması için gerekli bir olgudur.

  d) Her tür çatışma örgütsel sağlığın aleyhine bir gelişmedir.

  e) Çatışma grup içinde olumlu bir güçtür.

  5. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir?

  a) Örgütsel iklim

  b) Amaç farklılıkları

  c) Algılama ve yorumlama farklılıkları

  d) Yöneticinin yaşı

  e) Rekabetçi ödüllendirme sistemleri

  6. Aşağıdakilerden hangisi çatışma türlerinden biri değildir?

  a) Gizli çatışma

  b) Algılanan çatışma

  c) Büyük çatışma

  d) Hissedilen çatışma

  e) Açık çatışma

   

   

   

   

  7. Aşağıdakilerden hangisi sonuçları itibariyle örgütsel çatışmalardan biri değildir?

  a) Yapıcı çatışma

  b) Dikey çatışma

  c) Yatay çatışma

  d) Merkez-taşra çatışmaları

  e) Amaçsız çatışma

  8. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde çatışmaları önleyici ve çözümleyici yaklaşımlardan biri değildir?

  a) Güç ve otorite kullanma yaklaşımı

  b) Amaç belirleme yaklaşımı

  c) Ödün verme yaklaşımı

  d) Kişileri değiştirme yaklaşımı

  e) Göz ardı etme yaklaşımı

  9. Aşağıdakilerden hangisi “etkileşimci örgüt ve yönetim anlayışına göre çatışma” yaklaşımlarından biri değildir?

  a) Her tür çatışma örgütsel sağlığın aleyhine bir gelişmedir.

  b) Çatışmanın grup içinde olumlu bir güçtür.

  c) Bir grubun etkin çalışması için çatışma tamamen gereklidir.

  d) Tüm çatışmalar işletmeyi olumlu ölçüde etkilemez.

  e) Çatışma düzeyi yüksek olup azaltılması gerekebileceği gibi, düşük olup artırılması da gerekebilir.

  10. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın örgüte kazandıracağı olumlu yanlardan biri değildir?

  a) Sorunun karşılıklı tartışılmasını sağlar.

  b) İş gören devir hızı artar.

  c) Yapıcı/işlevsel bir şekilde yönetildiğinde ilişkileri güçlendirir.

  d) Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar.

  e) İletişimin kendiliğinden başlamasını sağlar.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.