Çalışma İlişkileri ve Etik dersi ders notları, konu anlatımları, değerlendirme testleri, vize, final, bütünleme sınavlarında çıkmış sorular ve cevapları

Ünite-9 Çalışma İlişkilerinde Stres Ve Yönetimi Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  ela 6 gün 4 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #233

  ela
  Katılımcı
  @ela

  Ünite-9  Çalışma İlişkilerinde Stres Ve Yönetimi Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıda stresle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Stres kavramı, başarı, mutluluk kavramları gibi, farklı insanlar için farklı anlamlara gelir.

  b) Stres, fizyolojik veya psikolojik nedenlerden kaynaklanır.

  c) Stres, birey ile özel yaşamı ve işi arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan gerilimli durumdur

  d) Uyarıcıyı bilmeden, sadece bireyi gözleyerek onun stresini açıklamak mümkündür.

  e) Baskı daha çok bir koşulla ilgili olduğu halde stres bireyin kendi psikosomatik bütünlüğüyle ilgilidir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi nevrotik kişilik özelliklerinden biridir?

  a) İyimser

  b) Aşırı kontrollü

  c) Kaygısız

  d) Konuşkan

  e) Rahat

  3. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

  a) Uysal

  b) Eleştirici

  c) Aceleci

  d) İdealist

  e) Dinamik

  4. Aşağıdakilerden hangisi görevin yapısına ilişkin stres kaynaklarından biri değildir?

  a) Yöneticilerin astları desteklememesi

  b) İş yükünün fazla olması

  c) İşin monoton ve sıkıcı olması

  d) Ücretin yetersiz olması

  e) Çalışma saatlerinin uzun olması

   

   

   

   

   

  5. Aşağıdakilerden hangisi moral ve tatmin düşüklüğünün neden olacağı sonuçlardan biri değildir?

  a) Devamsızlık

  b) Yalancı hastalık

  c) Maaşın azalması

  d) İşi bırakma

  e) Savurganlık

  6. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki stres kaynaklarından biri değildir?

  a) Örgütsel politikalar

  b) Örgütün yapısal özellikleri

  c) Fiziksel koşullar

  d) Örgütsel süreçler

  e) Örgütün yeri

  7. Aşağıdakilerden hangisi stres sürecinin dönemlerinden biridir?

  a) Yükselme dönemi

  b) Direnç dönemi

  c) Yıkılma dönemi

  d) Belirme dönemi

  e) Etkileme dönemi

  8. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarından biri değildir?

  a) Bedenle başa çıkma

  b) Zihinsel başa çıkma

  c) Davranışla başa çıkma

  d) Duygusal yolla başa çıkma

  e) İnançla başa çıkma

  9. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmada yönetim tarafından belirlenen organizasyonel yöntemlerden biri değildir?

  a) Destekleyici bir örgüt iklimi oluşturmak

  b) Stresi göz ardı ederek stres durumunun düzelmesini beklemek

  c) Çalışanlar için danışmanlık hizmetleri oluşturmak

  d) Organizasyonel rolleri belirlemek ve çatışmaları azaltmak

  e) Çalışanların yaptıkları işleri zenginleştirmek

  10. Kalıtımlı yönetim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Amaç, bir yandan işletmelerin etkinlik ve verimlilik düzeyini yükseltmek, öte yandan çalışanları sosyo-psikolojik doyuma yöneltmektir.

  b) Katılımlı yönetimle çalışanlar bazı stratejik kararlarda kendilerine danışılmanın verdiği özgürlüğü yaşayacaklardır.

  c) Katılımlı yönetim, işyerleriyle ilgili tüm kararları çalışanların kendilerinin vermesi demektir.

  d) Çalışanlara yeteneklerini kullanabilecekleri maksimum bir özgürlük verir.

  e) Katılımın derecesi bireylerin ihtiyaç yeteneklerine göre düzenlenmelidir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.