Hukukun Temel Kavramları

Anayasa Hukuku Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  murat07 5 gün 17 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #267

  murat07
  Katılımcı
  @murat07

  Anayasa Hukuku Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıdakiler hangisi modern anayasaların ortaya çıkışındaki bir dinamiktir?

  a) Mutlak iktidarı tesis etmek

  b) Monarşileri güvence altına almak

  c) Sınırlı devlet iktidarını kurmak

  d) Yeni bir hukuk normu ihdas etmek

  e) Doğal durumu tespit etmek

  2. Aşağıdakilerden hangisi tarihimizdeki anayasalardan biri değildir?

  a) 1876 Kanun-ı Esasi (Anayasası)

  b) 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)

  c) 1961 Anayasası

  d) 1971 Anayasası

  e) 1982 Anayasası

  3. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından değildir?

  a) Yaşama hakkı

  b) Mülkiyet hakkı

  c) Konut dokunulmazlığı

  d) Konut hakkı

  e) Zorla çalıştırma yasağı

   

  4. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin cezai sorumululuk dolayısıyla denetimini ifade eder?

  a) Soru

  b) Meclis araştırması

  c) Genel görüşme

  d) Meclis soruşturması

  e) Gensoru

  5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının sistem açısından görev ve yetkileri arasında yer almaz?

  a) TBMM’yi fesh etme

  b) TBMM seçimlerini yenileme

  c) Kararnameleri imzalama

  d) Başbakan ve bakanları atama

  e) Devlet Denetleme Kuruluna denetleme yaptırma

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.