Hukukun Temel Kavramları

Hak Kavramı Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  murat07 5 gün 17 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #264

  murat07
  Katılımcı
  @murat07

  Hak Kavramı Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi mamelek (malvarlığı) haklarına girmez?

  a) Telif hakkı

  b) Şahsiyet hakkı

  c) Mülkiyet hakkı

  d) Alacak hakkı

  e) Kira hakkı

  2. I. Bir kişinin balıkçıdan balık alması ,II. Bir borçlunun alacaklısı lehine evi üzerinde ipotek koyması ,

  III. Bir avcının avladığı geyiği balıkçının balıklarıyla takas etmesi

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde bir hakkın devren iktisabı (kazanılması) söz konusudur?

  a) I ve III

  b) II ve III

  c) Yalnız III

  d) I, II ve III

  e) Yalnız I

  3. Aşağıdakilerden hangisi bir hukukî olay değildir?

  a) Bir şahsın reşit olması

  b) Bir kişinin eşeğinin ölmesi

  c) Bir kişinin kavga etmesi

  d) Bir kadının kocasının ölümüyle dul kalması

  e) Bir ağacın dal ve köklerinin komşu araziye geçmesi

  4. Objektif özeni göstermiş olmasına rağmen bir hakkın kazanılmasına engel olabilecek bir hukukî eksikliğin varlığını bilmeyen kimseye ne ad verilir?

  a) Masum

  b) Özensiz

  c) Cahil

  d) Hukuken bilgisiz

  e) İyi niyetli

  5. “Zamanaşımı, borçlunun borcunun devam etmesine rağmen, hakkın doğumundan itibaren belirli bir sürenin geçmesi nedeniyle, borçluya borcu ödemekten kaçınma hakkını verir. ” Buna göre zamanaşımı aşağıdaki terimlerden hangisi ile nitelendirilebilir?

  a) İtiraz

  b) İnkâr

  c) Dava

  d) Def’î

  e) İkrar

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.