Hukukun Temel Kavramları

Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması Ve Yorumlanması Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  murat07 5 gün 17 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #263

  murat07
  Katılımcı
  @murat07

  Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması Ve Yorumlanması Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi hukukun şeklî kaynaklarının dayanağını oluşturur ve diğerlerinin tümünden üstün niteliktedir?

  a) Kanun Hükmünde Kararname

  b) Anayasa

  c) Kanun

  d) Tüzük

  e) Örf ve âdetler

   

  2. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Kanun hükmünde değillerdir.

  b) Anayasal hüküm ifade ederler.

  c) Anayasaya aykırılıkları iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

  d) Bağlayıcı olmayan hukuk kaynağıdırlar.

  e) Milletlerarası anlaşmalar hukuk kaynağı değillerdir.

  3. Bir ülkede bulunan herkese o devletin hukuk kurallarının uygulanmasını esas alan prensip aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  a) Şahsilik

  b) Kanunilik

  c) Belirlilik

  d) Hukuka uygunluk

  e) Mülkilik

  4. Hukuk kurallarının ancak yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara ve ilişkilere uygulanmasını öngören ilkeye ne ad verilir?

  a) Geriye yürümeme

  b) Yersellik

  c) Mülkilik

  d) Şahsilik

  e) Geriye yürüme

  5. Belirli bir durum veya ilişki için konulan hukuk kuralının, o duruma veya ilişkiye benzeyen fakat hakkında hiç ya da yeterli hüküm bulunmayan başka bir durum veya ilişkiye uygulanması ne olarak ifade edilmektedir?

  a) Evleviyet

  b) Hâkimin takdir yetkisi

  c) Lafzi yorum metodu

  d) Amaçsal yorumlama

  e) Kıyas

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.