Hukukun Temel Kavramları

İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  murat07 5 gün 16 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #274

  murat07
  Katılımcı
  @murat07

  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konusu ile ilgili olarak doğru bir ifadeyi içerir?

  a) İş hukuku bağımsız çalışanları konu edinir.

  b) İş hukukunda memurlar ve diğer kamu çalışanlarının hakları ve borçları incelenir.

  c) İş hukuku iş hatyatında yer alan tüm kesimlerin hukukudur.

  d) İş hukukunda işçi, işveren ve devlet ilişkileri ele alınır.

  e) Bağımlı çalışanların tamamı iş hukukunun inceleme alanına girer.

  2. İş hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) İş hukuku ferdî iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki kısma ayrılır.

  b) İş hukuku karma nitelikte bir hukuk dalıdır.

  c) İş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi geçerlidir.

  d) İş hukukunda işçinin korunması amacı güdülür.

  e) İş hukuku, tarihin ilk dönemlerinden beri varlığını sürdüren eski ve köklü bir hukuk dalıdır.

  3. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Sosyal güvenlik hukuku bir kamu hukuku dalıdır.

  b) Sosyal güvenlik hukuku iş hukukundan bağımsız değildir.

  c) Sosyal güvenlik hakkı sadece toplumun korunmaya muhtaç belirli kesimleri için tanınmıştır.

  d) Sosyal güvenlik kuruluşları olarak ülkemizdeki çatı kuruluş Emekli Sandığıdır.

  e) Sosyal güvenlik alanında ülkemizdeki temel kanun Sosyal Sigortalar Kanunu’dur.

  4. Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun inceleme konularından biri değildir?

  a) Sendikalar ve üst kuruluşları

  b) İş sözleşmesi

  c) Grev

  d) Arabuluculuk

  e) Lokavt

  5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.

  b) İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

  c) İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere alt işveren denir.

  d) İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

  e) İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime iş yeri denir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.