İş Sağlığı ve Güvenliği dersi ders notları, İş Sağlığı ve Güvenliği konuları, konu anlatımları, çıkmış sınav soruları ve cevapları. İş Sağlığı ve Güvenliği dökümanları

Biyolojik Risk Etmenleri Değerlendirme Soruları

0 yanıt, 1 voice Last updated by  ayse 5 gün 6 saat önce
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #285

  ayse
  Katılımcı
  @ayse

  Biyolojik Risk Etmenleri Değerlendirme Soruları

  1. Aşağıda verilenlerden hangisi iş yerlerinde maruz kalınan biyolojik risk etkenlerinden biri değildir?

  a) Bakteriler

  b) Virüsler

  c) İnsan parazitleri

  d) Hücre Kültürü örnekleri

  e) Kimyasal maddeler

  2. Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre kaç farklı risk grubunda sınıflandırılır?

  a) 1

  b) 2

  c) 3

  d) 4

  e) 5

  3. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubu için geçerlidir?

  a) Grup 5

  b) Grup 4

  c) Grup 3

  d) Grup 2

  e) Grup 1

   

   

   

   

  4. Risk değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki maddelerden hangisi dikkate alınmaz?

  a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması

  b) Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri

  c) İşçilerin biyolojik etkenlere maruziyet sonrası geçirdiği tedavinin şekli

  d) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler

  e) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler

  5. Aşağıda verilen meslek dallarından hangisinde çalışılan ortamda biyolojik risk etmenlerine maruziyet söz konusu değildir?

  a) Torna tesviye atölyeleri

  b) Süt ve ürünleri işleme tesisleri

  c) Hayvansal yem üretim tesisleri

  d) Berberler/kuaförler

  e) Hayvan bakım merkezleri

  6. Aşağıda verilen şekillerden hangisi biyolojik risk etmenlerini işaret eder?

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  7. Aşağıdakilerden hangisi risklerin azaltılmasında alınması gereken önlemlerden biri değildir?

  a) İşçi sayısını en az düzeyde tutmak

  b) Biyolojik etkenlerin kontrol dışı sızmasını engellemek

  c) Atık yönetimi ve planlaması oluşturmak

  d) Hijyen, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemlerini almak

  e) Biyolojik riske masruz kalan işçileri işten çıkarmak

  8. Sonuçları işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, istenmesi hâlinde, işveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermese de olur?

  a) Risk değerlendirmesinin sonuçları

  b) İşçilerin cinsiyeti

  c) Maruz kalan işçi sayısı

  d) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici önlemler

  e) Grup 3 veya Grup 4’te yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten işçilerin korunması için acil eylem planı

  9. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk emenleri bakımından alınması gereken kişisel korunma ve hijyen önlemlerinden biri değildir?

  a) Biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında yiyip içilmemesi

  b) Uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysilerin giyilmesi

  c) Gerekli koruyucu ekipmanların kullanılması

  d) İşçilere, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dâhil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanması

  e) Açıkta bulunan elektrik prizlerinin kapalı hâle getirilmesi

  10. Aşağıda verilen durumların hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına biyolojik risk etmenlerine maruz kalan işçiler için bildirilmesi gerekli değildir?

  a) Hastalığın gelişmesine neden olacak risk etmenlerinden korunmak için gerekli hijyen kurallarına uyulmayan durumlarda

  b) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette

  c) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette

  d) Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette

  e) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.