100 Kasa Hesabı İşleyişi ve Muhasebe Kayıtları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
100 Kasa Hesabı

İşletmenin kasasına giren ve çıkan paraların izlendiği hesaptır. Kasa Hesabı işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların (dolar, euro vb) Türk Lirası karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Kasa Hesabının Alt Hesapları

Alt hesaplar firmaların ihtiyaçlarına göre açılabilir. Alt hesaplar örnek olarak verilmiştir.

100 KASA HESABI
100.01 TL Kasası
100.02 Dolar Kasası
100.03 Euro Kasası

Kasa Hesabının İşleyişi


İşletmenin tahsil etmiş olduğu paralar kasa hesabının borcuna, işletmenin ödemiş olduğu ve bankaya yatırılan paralar alacak kısmına kaydedilir.

Not: Kasa hesabı borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Alacak bakiyesi vermez.


BORÇALACAK
Bankadan kasaya para çekilmesiKasadan bankaya para yatırılması
Alınan çek ve senetlerin nakit tahsilatıVerilen çek ve senetlerin nakit ödenmesi
Alıcılardan yapılan nakit tahsilatSatıcılara yapılan nakit ödemeler
Mal/Hizmet alışları için peşin olarak avans alınmasıMal/Hizmet satışları için peşin olarak avans verilmesi
Ortaklardan kasaya nakit olarak para aktarılmasıKasadan ortaklara nakit olarak verilmesi
Kasa Hesabı ile ilgili örnek sorular

ÖRNEK :
İşletme bankaya 2000 TL para yatırmıştır.


NoAÇIKLAMABORÇALACAK
1
Tarih
102 Bankalar Hesabı
100 Kasa Hesabı
bankaya para yatırılması

2000


2000

ÖRNEK : Bankadan 1000 TL çekilmiştir.


NoAÇIKLAMABORÇALACAK
1
Tarih
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
bankadan para çekilmesi kaydı

1000


1000
Peşin Mal Alışı Muhasebe Kaydı

Örnek :
İşletme %18 KDV Hariç 1000 TL malı peşin olarak almıştır.


153 TİCARİ MALLAR HESABI1000,00
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI180,00
100 KASA HESABI1180
Peşin Mal Satışı Muhasebe Kaydı

Örnek :
İşletme %18 KDV Hariç 1000 TL malı peşin olarak satmıştır.


100 KASA HESABI1180,00
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI
1000,00
391 HESAPLANAN KDV HESABI180,00
Satıcıya Olan Borcun Ödenmesi Muhasebe Kaydı

Örnek :
Satıcıya olan 2000,00 TL borç peşin olarak ödenmiştir.


320 SATICILAR HESABI2000,00
100 KASA HESABI
2000,00


Yabancı Paralarda Kur Değerlemesi Nasıl Yapılır ?

Değerleme, Vergi Usul Kanununda, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmaktadır. Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas alınmaktadır. Bu kapsamda, yabancı paralarda, iktisadi kıymet olarak VUK’nun değerleme hükümlerine tabidir.

VUK’nun 280’inci maddesinde yabancı paraların değerlemesiyle ilgili olarak, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.

Bu değerleme işlemi sonucunda oluşan kur farkları olumlu yönde ise 646-Kambiyo Karları hesabında, olumsuz yönde ise 656-Kambiyo Zararları hesabında takip edilir.

Kasa hesabı kur değerlemesi muhasebe kayıt örnekleri


Döviz alışı muhasebe kaydı


İşletme 01.03.20... tarihinde 100 dolar almıştır. Dolar Kuru 5 TL'dir

100 KASA HESABI500,00
100.02 Dolar Kasası
100 KASA HESABI500,00
100.01 TL Kasası
Karlı Döviz Satışı Muhasebe Kaydı

İşletme 01.03.20... tarihinde Dolar Kuru 5 TL'den almış olduğu 50 doları 15.03..... tarihinde dolar kuru 5.10 TL'den satmıştır.


100 KASA HESABI255,00
100.01 TL Kasası
100 KASA HESABI250,00
100.02 Dolar Kasası
646 KAMBİYO KARLARI5,00
Zararına Döviz Satışı Muhasebe Kaydı

İşletme 01.03.20... tarihinde Dolar Kuru 5 TL'den almış olduğu 50 doları 01.04..... tarihinde dolar kuru 4,75 TL'den satmıştır.

100 KASA HESABI237,50
100.01 TL Kasası
656 KAMBİYO ZARARLARI12,50
100 KASA HESABI250,00
100.02 Dolar Kasası

Kaynak : https://muhasebeportal.net/threads/100-kasa-hesabi-isleyisi-alt-hesaplari-ve-envanteri-ve-ornekler.3155/
 
Üst