4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Problemler Testi

dersnotlari

Administrator
Yönetici
4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Problemler Testi

Sınıfımızda 16 kız öğrenci ,kız öğrencilerden 5 fazla erkek öğrenciler vardır.Sınıf mevcudu kaç kişidir?Aslı11 yaşındadır. Annesi ,Aslı’dan 27 yaş büyük ise ikisinin yaşlarının toplamı kaçtır?Birol ’un çantasında 17kalemi, evde ise bundan 5 fazla kalemi vardır. Birol’un kalemlerinin toplamı kaçtır.Suat’ın 25 yeşil bilyesi,bundan 8fazla da mavi bilyesi vardır.Suat’ın kaç bilyesi vardır.Hafta sonunda 12 Türkçe,8 matematik sorusu yanıtladım.Bunların toplamından 2 fazla hayat bilgisi sorusu yanıtladım.Bu hafta sonunda kaç soru yanıtladım.?Ben 9 ,babam 49 yaşındadır.İkimizin yaşlarının toplamı benim okul numaramdır.Benim okul numaram kaçtır?Bir manav; tezgahındaki domateslerin 35 kg sabahleyin, 47 kg da öğleden sonra satmıştır Manav o gün kaç kg domates satmıştır?Bir çiftlikte 120 tane hindi var.Hindiler tavuklardan 677 tane daha az olduğuna göre bu çiftlikte kaç tane tavuk vardır?Bir sürüde 276 kuzu, kuzulardan 127 fazla koyun vardır.Bu sürüdeki koyunların sayısı kaçtır?10.Annem benden 28 yaş büyüktür. Ben 9 yaşında olduğuma göre annem kaç yaşındadır?11.3/A sınıfında 25 kız,17 erkek öğrenci vardır.3/A sınıfında kaç öğrenci vardır?12.Onur, elindeki kitabın 1. gün 42 sayfasını,2.gün de 46 sayfasını okuyor.Onur’un okuduğu kitap toplam kaç sayfadır?13. Okulumuzun bahçesinde 45 elma , 24 armut,18 erik ağacı vardır.Okulumuzun bahçesinde toplam kaç ağaç vardır?14.Taylan, tabağındaki cevizlerin 27 sini arkadaşı Nuray’a 36 sını da Gizem ‘e verdi. Taylan arkadaşlarına toplam kaç ceviz vermiştir?15.Bir manav tezgahındaki domateslerin 35 kg mını sabahleyin,47kg mı öğleden sonra satmıştır.Manavın aynı gün 100 kg domates satması için ne kadar domates satması gerekir?16.bir çiftlikte 120 hindi vardır.Hindiler tavuklardan 677 tane az olduğuna göre, çiftlikteki hindilerin ve tavukların toplamı kaçtır?17.Annem benden 28 yaş büyüktür.Ben 9 yaşında, kardeşim 7 yaşında olduğuna göre üçümüzün yaşlarının toplamı kaçtır?18.3/A sınıfı 25 kız,17 erkek öğrenci vardır.3/B sınıfında 38 öğrenci olduğuna göre, iki sınıfta toplam kaç öğrenci vardır?
 
Üst