7/B SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI

dersnotlari

Administrator
Yönetici
7/B SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI

790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri

791 İşçi Ücret ve Giderleri

792 Memur Ücret ve Giderleri

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

794 Çeşitli Giderler

795 Vergi, Resim ve Harçlar

796 Amortisman ve Tükenme Payları

797 Finansman Giderleri

798 Gider Çeşitleri Yansıtma

799 Üretim Maliyeti Hesabı
 
Üst